Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352122
Sted- og lokalitetsnummer
040307-43
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1888. "Brededysse", højrest med 2 dyssekamre, begge med 5 bæresten, lav tærskelsten og dæksten; på den sydligste 2 skibsbille- der og skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1862
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1862
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo tomme Dysser uden Stensætning, "Brededysse", liggende Sydvest-Nordøst for hinanden med indbyrdes Afstand (fra Kammermidte til Kammermidte) af 17'. Begge firsidede, dannede af 5 Bærestene, en Indgangssten, og en paa Bærestenene hvilende Overligger, de staa næsten helt oven Jorde i en lav flad Jordhøjning. a) Den sydvestlige Dysse. Retning Nordvest til Vest - Sydøst til Øst., aaben mod Øst. 6'2" lang, 3'9" bred, 3'3" dyb indtil Fylden. Indgangen 2' høj. Overliggeren 12 1/2' lang, 8' bred, 3 1/2' tyk, ved Afflækning har den mistet et Stykke af den ene Side. Paa dens Overflade er indslebet talrige (mindst 90-100) skaalformede Fordybninger, hvoraf den største er 1 1/2" dyb, 3 1/2" bred, mange af dem ere ved Forvitring næsten helt udviskede. b) Den nordøstlige Dysse. Retning Sydøst - Nordvest, aaben mod Sydøst. 5 1/2' lang, 4' bred, 2'9" dyb. Overliggeren er sunket noget, en af Sidestenene (mod Nordøst, nærmest Endestenen) er skreden noget udad, den modstaaende Sidesten er stærkt beskadiget ved Afflækning. Indgangens Højde nu 1'4". Overliggeren er 5'9" lang og bred, 3 1/2'tyk.- Fredet under 17/6 1873. MS. Se Planche 36-38. Bevoksning: 1983: Græs
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Dækstenens søndre Kant findes et smukt Skibsbillede. [På SV-kammeret].
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Brededysse", Højrest med 2 Dyssekamre, begge med 5 Bæresten, lav Tærskelsten og Dæksten, paa den sydligste 2 Skibsbilleder og skaalformede Fordybninger.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Breddysse". Højrest. Mod V ses 3 sten, mod Ø 2 sten, der antagelig er randsten. Heri 2 dyssekamre: S-lige kammer: Rektangulært, Ø-V. Bygget af 5 bæresten, dæksten og mod Ø 1 tærskelsten. Yderligere 3 sten ligger om kammeret. På dækstenen ses 2 skibsristninger samt talrige skålformede fordybninger. Kammerets indre mål: 1,95 x 1,4 m., højde udvendig 2,0 m. N-lige kammer: Rektangulært, Ø-V. Bygget af 5 bæresten, dæksten og mod Ø 1 tærskelsten. Kammerets indvendige mål: 1,7 x 1,4 m., højde udvendig 1,65 m. ** Seværdighedsforklaring ** To imponerende og velbevarede dyssekamre. Helleristninger! Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig dysse med to kamre.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links