Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34106
Sted- og lokalitetsnummer
170304-38
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 14 - 16 x 40 m, i SV-hjørnet af Bredhøjgårds have. Siderne bevokset med buske og træer. Overfladen har haveanlæg, bede, flagstang, lysthus, i S en stor nedgravet vandbeholder.

Undersøgelseshistorie

1919
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i SV-Hjørnet af "Bredhøjgaard"'s Have, ca. 40 m. lang i N-S, 14-16 m. bred i Ø-V, ca. 2.50 m. høj. Siderne bevoxet med Buske. Højens Overflade er plantet, her findes et Haveanlæg med Granhæk, Blomsterbede, Vindmølle, Lysthus, Flagstang osv. Ejeren kendet intet til Gravning eller Fund.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 14 - 16 x 40 m i s.v.-hjørnet af Bredhøjgårds have. Siderne bevokset med buske og træer. Overfladen har haveanlæg, bede, flagstang, lysthus, i s. en stor nedgravet vandbeholder.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bredhøj". Tilstand som tidligere beskrevet. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Randbeskadigelser, affladning af top. Bevoksning: Træer, buske. Omgivelser: Dyrket (ager), have. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links