Handlingen i Christian Winthers versroman Hjortens Flugt fra 1855 foregår i 1400-tallet. Junker Strange er ved den onde troldkvinde Rhitras hævn blevet bundet fast til en kronhjort, der flygter gennem det sjællandske landskab, mens hans elskede Ellen forsvinder. Det ender med, at troldkvindens magt overvindes, og alt ender lykkeligt. Lorenz Frølich har udført denne illustration til afsnittet »I Kongsgården«, hvor man ser de unge elskende mødes i rosenhaven ved en mægtig kronhjort, »Den Hjort blev deres Løndoms/Fortrolige og Ven«.

.

Sprogmanden og forfatteren Peder Syv kom, som navnet røber, fra landsbyen Kirke Syv ved Roskilde, men blev i 1658 rektor ved Næstved latinskole. Han kom i kontakt med adelsdamen Anne Gøye, der havde boet på herregården Næsbyholm, men som i 1660 bosatte sig i Næstved. Hun gav Peder Syv adgang til sin store bogsamling, hvor han hentede stof til sine udgivelser af folkeviser og ordsprog, bl.a. Aldmindelige Danske Ord-Sproge og korte Lærdomme (1682‑88) med vendinger som »Mange Bekke smaa gjøre en stor Aa«, der stadig lever i folkemunde. En endnu kærligere forbindelse mellem en adelig dame og en forfatter blev sluttet, da Marie Toft, født Ane Marie Elise Carlsen, på herregården Rønnebæksholm i 1851 blev N.F.S. Grundtvigs anden hustru. Hun forærede ham pavillonen Venligheden i godsets park, så han i fred og ro kunne skrive og digte, og han kvitterede kærligt med: »Hvad er det, min Marie!/som gør det, at vi to,/vi tale eller tie,/paa færde og i ro,/os føle viet sammen,/som Kirken og dens Amen,/som Præst og Menighed.«

Det er også romantikken, der i enhver forstand behersker Christian Winthers Hjortens Flugt (1855), som ikke mindst udspiller sig i landskabet omkring Næstved. Winther blev født 1796 i Fensmark Præstegård, og dér, hvor Fensmark »hæver sit Kirketelt (…) og smiler over til Gisselfeld«, som det hedder i digtet »Til en Ven« fra 1858, står der nu en mindesten for forfatteren. Det er også her i dette landskab, Hjortens Flugt spænder den lyriske bue: »Og det var de Bønder/I Fensmark By,/Fra Kalkerup og Sipperup/De jubled høit i Sky«.

Karl Gjellerup, der i 1917 delte Nobelprisen i litteratur med Henrik Pontoppidan, indledte sit forfatterskab som glødende tilhænger af Georg Brandes’ moderne gennembrud, men fortiden havde godt fat i ham. I sin første roman, En Idealist (1878), skildrer han livet i og omkring Næstved, som han kendte fra sine ophold hos plejefaderen, præsten og forfatteren Johannes Fibiger. I Tankelæserinden (1901) skriver han: »Aavandet brusede over Mølledæmningen, og Poplerne raslede med blinkende Blade. Foran dem laa Næstved By, glødende i Eftermiddagssolen med alle sine røde Tage og med de to Kirkers svære Gavltaarne op imod hvide, skinnende Smaaskyer.«

Herlufsholm er ofte skildret i dansk litteratur, romantisk i digte af Adam Oehlenschläger og B.S. Ingemann, kærligt i erindringsbogen Tre Aar paa Herlufsholm (1927) af Palle Rosenkrantz, der skrev kriminalromaner. Senest og skarpt er Herlufsholm skildret af en anden krimiforfatter, Jussi Adler-Olsen i Fasandræberne (2008); her kaldes skolen dog Griffenholm. Sven Holm kom til Herlufsholm i slutningen af 1950’erne, og her begyndte forfatteriet, fortæller han i et interview i 2001: »Det gav mig nemlig rum og tid til at skrive. Jeg lod kammeraterne tro, at jeg læste lektier. Men i virkeligheden skrev jeg som død og helvede (…)«. Arthur Krasilnikoff var ligeledes elev på Herlufsholm og skildrer de muslingeskaller, som pryder uniformsjakken, i romanen Gruppen Mandril (1975).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Næstved Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur