Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230925
Sted- og lokalitetsnummer
130612-158
Anlæg
Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1899 e.Kr.); Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Begravelsesplads, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Begivenhed, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Graa matr.nr 1a Mindesmærke på Grathe hede En ca. 5 m høj mindestøtte af neksøgranit med kors, våbenskjold, krone, scepter og sværd samt inscriptionen: "Minde om slaget på Grathe hede 23. okt. 1157". Rejst ved Svend Magnussens grav.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindesmærke på Grathe Hede. Mindestøtten er rejst, hvor Grathe Kapel stod og hvor Svend Grathe var gravsat. Stenen står i dag i dyrket mark, der er fra Grågård, på hvis jord der står en vej ned til den. Besøgende kan parkere ved Grågård. Ikke store busser. ** Seværdighedsforklaring ** Stedet besøges hvert år af mange turister.
1994
Museal detektorbrug - Viborg Museum
1995
Privat detektorbrug - Viborg Museum
1995
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Viborg Museum
2002
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links