Novo Nordisks hovedsæde på Krogshøjvej i Bagsværd er tegnet af Henning Larsens tegnestue. Det består af to solitære bygninger, hvoraf den ene er en rombeformet bygning på fire etager, mens den anden, som her ses med kig op gennem det imponerende ovenlysvindue, er cirkulær og på seks etager. Den cirkulære form skal symbolisere, at hovedsædet er forbundet med kontorer og medarbejdere rundt i hele verden.
.
Efter bruddet med Nordisk Insulinlaboratorium stiftede brødrene Harald og Thorvald Pedersen i 1925 Novo Terapeutisk Laboratorium, der var baseret på deres udvikling af en metode til at fremstille insulin til injektion. Her er de fotograferet omkring 1940, hvor firmaets forskere også var ved at udvikle metoder til at fremstille enzymer til industriel brug. I 1951 stiftede de to brødre en fond, der fik overdraget de bestemmende aktieposter i virksomheden.
.

Novo Gruppens centrale selskaber, medicinalproducenten Novo Nordisk, enzymproducenten Novozymes og itservicevirksomheden NNIT, har både hovedsæder og produktion i Gladsaxe Kommune. Tilsammen beskæftiger de her næsten 10.000 medarbejdere, hvilket svarer til en fjerdedel af kommunens private beskæftigelse.

Virksomhedernes hovedaktionær er Novo Holdings, et datterselskab ejet 100 % af Novo Nordisk Fonden. Novo Holdings havde i 2017 en egenkapital på 86 mia. kr. og varetager alle de erhvervsdrivende aktiviteter.

Novo Holdings har en aktiv rolle som investor i life science-virksomheder, herunder biotekselskaber, og har interesser i mange virksomheder uden for de kendte Novo-selskaber. Eksempelvis ejer Novo Holdings en fjerdedel af fødevareingrediensvirksomheden Chr. Hansen og har siden etableringen i 1999 investeret i over 300 virksomheder, hvoraf mange siden er solgt igen. Hertil kommer investeringer i nystartede virksomheder.

Efter danske forhold er der tale om meget store tal, når det handler om Novo-selskaberne. Tilsammen udgør de en af Danmarks allerstørste virksomhedsgrupper med langt over 50.000 ansatte på verdensplan og en samlet omsætning i 2017 på næsten 130 mia. kr.

Novo Nordisk Fonden gav i perioden 2010‑17 bevillinger på i alt 16,2 mia. kr. En del er forsknings- og innovationsbevillinger på udvalgte områder, der uddeles efter vurderinger i en række faglige komiteer. Andre bevillinger er samlede strategiske satsninger som fx oprettelsen af et Steno Diabetes Center i hver af landets fem regioner, med centeret i København ved Herlev Hospital som det første.

Grundstenen til Danmarks største industrivirksomhed blev lagt for mere end 90 år siden. Med to års mellemrum etableredes to virksomheder, der begge ville fremstille medicin til diabetikere. Den første virksomhed – Nordisk Insulinlaboratorium – blev grundlagt i 1923 af den danske professor og modtager af Nobelprisen i fysiologi August Krogh i partnerskab med lægen H.C. Hagedorn og med central medvirken fra lægen Marie Krogh, der var gift med August. De ansatte to nøglemedarbejdere, smed og maskinist med et særligt opfindertalent Harald Pedersen og hans bror, farmaceut Thorvald Pedersen. Det holdt dog ikke længe; Thorvald Pedersen kom ikke godt ud af det med H.C. Hagedorn, og begge brødre sagde deres stillinger op.

Harald og Thorvald Pedersen besluttede at forsøge selv at fremstille insulin. Det lykkedes i 1924 at fremstille et holdbart, flydende insulinprodukt, som de kaldte Insulin Novo. Samtidig konstruerede Harald Pedersen en speciel injektionssprøjte, som sikrede patienterne mere bekvemme og korrekt afmålte insulinindsprøjtninger. De tilbød deres gamle arbejdsplads et samarbejde, som Nordisk Insulinlaboratorium afviste, og i stedet grundlagde de to brødre i 1925 deres egen virksomhed, som de døbte Novo Terapeutisk Laboratorium.

I de følgende mange år konkurrerede de to virksomheder intenst med hinanden, og selskaberne udviklede sig til at blive to af de bedste på deres område. Allerede fra begyndelsen var Nordisk Insulinlaboratorium ejet af en fond, der ud over at drive virksomheden skulle bruge sit overskud til at støtte forskning. Først i 1951 blev ejerskabet i Novo Terapeutisk Laboratorium overdraget til en fond, der i første omgang havde til formål at understøtte virksomhedens udvikling.

De to virksomheder var efter danske forhold store, men i international sammenhæng var de et par mindre medicinalfabrikker. Nye generationer i ejerfondene lagde gammelt nag til side, og for at skabe basis for en international vækst besluttede de sig i 1989 for at fusionere fonde og virksomheder til hhv. Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk A/S. Virksomheden voksede kraftigt, og Novo Nordisk er i dag en af verdens førende producenter af insulin. Samtidig udspringer de to andre Novo-selskaber, Novozymes og NNIT, af Novo Nordisk.

Novo Nordisk A/S

Med en omsætning i 2017 på over 111 mia. kr., 42.000 ansatte, 16 produktionsanlæg på fem kontinenter, datterselskaber eller kontorer i 79 lande samt markedsføring af produkter i flere end 170 lande er Novo Nordisk den absolut største af de tre Novovirksomheder. I koncernens virksomheder i Danmark er der ansat ca. 17.000 medarbejdere. Flest ansatte er der på virksomhedens to arbejdssteder i Gladsaxe Kommune med ca. 4.500 i Bagsværd, som også er hovedsæde, og knap 2.000 i Søborg. Det gør Novo Nordisk til kommunens største private arbejdsgiver med i alt ca. 6.500 ansatte. Herudover har Novo Nordisk store afdelinger i især Måløv, Kalundborg, Gentofte og Hillerød.

Novo Nordisk er kendt som en af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling og ikke mindst insulin. Det er en forskningstung virksomhed, hvor 19 % af personalet beskæftiger sig med forskning og udvikling; omkring 5.600 forskere er beskæftiget i forskningsafdelinger i Danmark, USA, Storbritannien, Kina og Indien.

Men det hele handler ikke kun om produkter til diabetesbehandling; Novo Nordisk har også en førende position inden for blødningsbehandling, væksthormonbehandling, behandling af overvægt og hormonpræparater til behandling af klimakterielle gener.

Novo Nordisk er et børsnoteret selskab, hvis aktier handles på børserne i både Danmark og USA. Gennem selskabet Novo Holdings ejer Novo Nordisk Fonden kun ca. 28 % af selskabet, mens resten er fordelt på mange aktionærer verden over. Til gengæld ejer Novo Nordisk Fonden A-aktierne, der giver flest stemmer ved generalforsamlingen. Således sidder fonden på ca. 75 % af stemmerne og dermed magten i virksomheden.

Arkitektur og anlæg

Naturparken omkring Novo Nordisk-hovedsædet i Bagsværd er udført af SLA. Godt halvdelen af anlægget ligger oven på parkeringsdæk eller tag og er beplantet med en blanding af græsser eller engvegetation. Naturparken kan samtidig absorbere vandet fra et skybrud uden at belaste det omkringliggende kloaknet. I baggrunden ses den cirkulære bygning, som er beklædt med samme type hvide glaserede skærmtegl, der også beklædte den første produktionsbygning på Frederiksberg, tegnet af Arne Jacobsen.

.

I 1955 købte Novo Terapeutisk Laboratorium 130.000 m2 af Bagsværdgårds jorder. Hertil tegnede Arne Jacobsen i 1959 en større generalplan for området; den blev dog kun delvis realiseret, bl.a. med et nyt stort fabriksanlæg for insulinproduktion, som blev taget i brug i 1961.

Det nuværende hovedsæde, der er tegnet af Henning Larsens tegnestue og opført i Bagsværd i perioden 2011‑14, afspejler virksomhedens store succes. Til byggeriet er brugt nordiske materialer såsom ølandssten og egetræ. Hovedsædet er omgivet af et stort anlæg, Novo Nordisk Naturpark, udført af SLA, der er særegent ved sit æstetiske udtryk. Gennem brug af såvel forskellige hjemmehørende planter som variation i arter og størrelser er der skabt naturlignende bevoksninger, og omkring den cirkulære bygning er terrænet modelleret med bakke- og dalpartier. Et system af lyse asfaltstier bugter sig gennem fyrregrupper, ellekrat og græsslette, og døde træstammer fungerer som levested for insekter, mosser m.m., hvilket bidrager til naturparkens biodiversitet. Ankomstpladsen mod Krogshøjvej er belagt med norsk Otta-skifer i brune og sorte nuancer, og de originale skiferplader har bestemt mønsteret. En lang indgangsrambla i lys, både glittet og kostet beton leder i varierende bredde og form op til bygningen.

I perioden 2014 til 2015 udvidede Novo Nordisk igen i Gladsaxe, denne gang ved Vandtårnsvej 112. En ny atriumbygning tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev opført mellem to eksisterende kontorejendomme tegnet af PLH arkitekter A/S. De eksisterende kontorbygninger fra 2008‑09 var næsten identiske, omend spejlvendt af hinanden. Den nye atriumbygning er placeret midt mellem disse og så tæt på dem, som det har været praktisk muligt uden at miste det homogene helhedsindtryk. Novo Nordisk har som bygherre valgt innovative og iøjnefaldende løsninger.

Læs videre i Den Store Danske:

  • Novo Nordisk A/S

Læs videre om Novo Gruppen i Trap Danmark:

Læs videre i Trap Danmark om industrien i Gladsaxe Kommune:

Se alle Trap-artikler om Erhverv og arbejdsmarked i de danske kommuner