Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Odder Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.
.

Befolkningstallet i Odder Kommune har siden 1970’erne været svagt stigende, og den udvikling ventes at fortsætte frem mod 2045. Boligpriserne er lidt højere end i Region Midtjylland som helhed.

Befolkningsudviklingen

I Odder Kommune er befolkningstallet vokset fra 16.029 i 1970 til 22.675 i 2019 og vil ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning (fra 2019) nå 25.820 i 2045.

Stigningen i befolkningstallet i tiåret 2009‑18 skyldtes tilflytning og indvandring. Den indenlandske nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) har siden 2009 gennemsnitligt været på 33 om året. Nettoindvandringen fra udlandet var tilsvarende i gennemsnit 96 om året og kulminerede med 203 i 2015.

Siden 2009 har kommunen haft et fødselsunderskud (færre fødte end døde) på gennemsnitligt 20 pr. år. Den samlede fertilitet, som er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2018 på 2.141 og var dermed klart højere end det tilsvarende 1.730 på landsplan.

I 2019 var 23 % af befolkningen over 65 år, hvilket er en større andel end i landet som helhed. Ældrekvoten, der er antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til antallet i den erhvervsaktive alder (15‑64 år), forventes i Odder Kommune at vokse fra 38 % i 2019 til 54 % i 2045. Det er noget højere end på landsplan, hvor ældrekvoten ifølge fremskrivningen vil nå 42 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

På grund af den lange kyststrækning ud til Kattegat har Odder Kommune mange fritidsboliger. Af samtlige boliger udgjorde de 18 % i 2019 mod 8 % på landsplan.

Knap halvdelen af alle boliger i kommunen er parcel- eller stuehuse. Kommunen har en mindre andel af etageboliger (19 %) mod 37 % på landsplan. Næsten otte ud af ti boliger i Odder Kommune er ejerboliger (77 % i 2019), hvilket er betydelig flere end på landsplan, hvor ejerboliger udgør 61 %. Andelen af almene boliger er med 13 % lavere end landsniveauet på 19 %.

Priserne på ejerboliger (parcel-/rækkehuse) var i 2018 12.900 kr. pr. m2, hvilket er en smule højere end det regionale gennemsnit på 12.000 kr. pr. m2. Den korte afstand til Aarhus er en del af forklaringen.

Indvandring

I 1980 var 1,8 % af befolkningen i Odder Kommune indvandrere eller efterkommere. I 2019 udgjorde den samlede gruppe 8,2 %, hvilket var lavere end i regionen (11,4 %) og i hele landet (13,7 %).

Op til 2019 steg antallet af indvandrere i kommunen til 1.507. Lidt over halvdelen var fra ikke-vestlige lande. Blandt de 848 ikke-vestlige indvandrere var 38 % fra Syrien, 9 % fra Tyrkiet og 7 % fra Iran.

Der var 659 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande). De to største grupper på hver 19 % var fra hhv. Rumænien og Tyskland. Herefter fulgte Polen med 10 % og Storbritannien med 9 %.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger