Mens landbrugene voksede og blev mere specialiserede, fusionerede eller lukkede størstedelen af områdets andelsforetagender. Med den øgede privatbilisme og nærheden til Aarhus pendlede stadig flere til arbejdspladser uden for kommunen.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev de ni sognekommuner, der så godt som helt lå i den nuværende Odder Kommune, til Odder Kommune. En mindre udveksling af områder med Aarhus Kommune i 1972 medførte kommunens nuværende grænser. Indtil Strukturreformen i 2007 lå kommunen fortsat i Århus Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 havde Odder Kommune 16.029 indbyggere, og tallet voksede til 21.469 i 2007, hvoraf 11.078 boede i Odder. Odder Kommune blev fra midten af 1990’erne gradvis en bosætningskommune, hvor mange pendlede til især Aarhus.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Privatbilismen steg, og i 1977 lukkede jernbanen til Hou, mens der fortsat var drift mellem Aarhus og Odder. Havnene i Hou, Norsminde og på Tunø fik nyt liv som lystbådehavne. Færgefarten fra Hou fortsatte, fra 1971 med fast rute til Tunø. I 1995 opførtes en havvindmøllepark nordvest for Tunø.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Landbrugsproduktionen blev koncentreret på færre ejere med større, specialiserede brug, bl.a. inden for korn og svineproduktion.

Størstedelen af kommunens større virksomheder lå i Odder, men nogle forblev ved de landsbyer, hvor de var grundlagt, som fx forædlingsvirksomheden Pajbjergfonden (fra 2007: Nordic Seed) ved Dyngby og beslagfabrikken Boulstrup Maskinfabrik, der i 2001 blev opkøbt af Simpson Strong-Tie. Trykkeriet Narayana Press indledte sin trykkerivirksomhed i Kalsemade ved Gylling i 1972.

Flere industrivirksomheder lukkede i perioden, mens antallet af ansatte inden for undervisning, service og handel steg.

Ved begyndelsen af perioden var der stadig enkelte store andelsforetagender i kommunen. Odder Andels- Svineslagteri fusionerede i 1971 med fire andre andelsslagterier under navnet Tulip Slagterierne. Slagteriet i Odder blev nedlagt i 1987. Andelsmejeriet Kjældsdam lukkede i 1990 som kommunens sidste andelsmejeri, og de små brugsforeninger i landsbyerne blev nedlagt, men overlevede i Odder, Gylling og Hou.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og sociale forhold

Borgmesterposten skiftede hele perioden igennem mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet.

Odder Gymnasium åbnede i 1979, og der kom flere efterskoler i kommunen. Derimod blev flere offentlige institutioner nedlagt. Fængslet i Amstrup blev kvindefængsel i 1982, men lukkede i år 2000.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007