Ellebæk løber gennem Rådmandshaven, før den udmunder i Suså. Man kan flere steder følge vandløbene fra en af de mange stier, der gennemkrydser Rådmandshaven. I begge vandløb kan man i vinterhalvåret opleve indtil flere vandstære, som dykker ned under vandoverfladen for at fange insekter. Rådmandshaven er et af de bedste steder på Sjælland, hvis man vil opleve denne vintergæst fra Skandinavien.
.

Rådmandshaven langs Suså er en af landets ældste lystskove. Skoven er i dag udlagt som urørt skov og har en stor artsrigdom. Åen og den urørte skov er EU-habitatområde, 63 ha er fredet. Skoven hører under Herlufsholm Skole og Gods.

Rådmandshaven var en af de »haver « i Herlufsholm Skov, hvor byens rådmænd havde deres heste, køer og får på græs. Navne som Kohaven, Fåreholm/ Lammehaven og Rådmandshaven minder endnu om denne brug. Græsningen fortsatte på engene i østsiden af skoven og langs åen til omkring 1960.

Skoven har været drevet ekstensivt med græsning og plukhugst siden 1800-tallet. I 1947 blev den sydlige del fredet, og i 1997 blev skoven på begge sider af Suså udlagt som urørt skov. Den ældste del af skoven mod syd er formentlig selvsået naturskov med flere 400-årige træer. Disse gamle træer kombineret med driftsformen har udviklet en meget artsrig skov, og både fredning og udlægning til urørt skov skal medvirke til at sikre biodiversiteten. Når gamle træer vælter, som i en storm i 1967, får de væltede træer lov til at blive på stedet. Kun hovedstierne ryddes, og skoven skal selv gro frem igen. Nordøst for skoven ligger et pinetum, som er en samling af nåletræer. Skoven består af mange hæg og store aske samt af bøg, eg, rødel, elm, avnbøg, navr, ahorn, birk, fuglekirsebær, pil og røn. I skovbunden findes bl.a. gul anemone og snylteplanten skælrod. Mange flagermusarter lever i de gamle træer, og i åerne trækker havørreder hvert år op for at gyde. Om vinteren ses isfugl og vandstær.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Næstved Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove