Ellebæk løber gennem Rådmandshaven, før den udmunder i Suså. Man kan flere steder følge vandløbene fra en af de mange stier, der gennemkrydser Rådmandshaven. I begge vandløb kan man i vinterhalvåret opleve indtil flere vandstære, som dykker ned under vandoverfladen for at fange insekter. Rådmandshaven er et af de bedste steder på Sjælland, hvis man vil opleve denne vintergæst fra Skandinavien.
.

Næstved Kommune har 10.571 ha skov, som dækker ca. 16 % af kommunens areal. Langt de fleste af skovene ejes af de mange godser på Sydsjælland. Skovene består af blandet løv- og nåletræsbevoksninger. De offentlige skove tæller dels de gamle kommunale skove: Fruens Plantage (71 ha), Kristiansholm Plantage (52 ha) og Fladså Banker (48 ha), dels syv nye bynære skove på ca. 330 ha samt en offentlig skov ved Glumsø (44 ha). De nye skove er plantet i et samarbejde mellem kommunen og Naturstyrelsen. For at fremme biodiversiteten er de kommunale skove ved at blive udlagt til urørt skov.

De gamle skove skaber levesteder for sjældne dyrearter. Her findes mindst 11 af Danmarks 17 flagermusarter, og i skovbåndet langs kommunegrænsen fra Præstø Fjord til Hesede Skov findes den lille syvsover hasselmusen. Den lever i løvskovens buske og krat samt i uforstyrrede skovbryn. Med en ændret indstilling til rovfugle har havørnen etableret sig på store dele af Sydsjælland. Selv om den ikke er en decideret skovfugl, bygges reden i skoven. Kronhjorten har spredt sig nordfra, bl.a. med en bestand omkring Holmegaards Mose. Ud over den kan man møde både rådyr og dådyr i skovene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove