Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330310
Sted- og lokalitetsnummer
190514-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Tegl, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, stor hesteskoformet indgravning i N-side til lidt over midtpunkt. S-side afgravet. SV- og SØ-side afgravet. Tilbage står NØ- og NV-sider. Rek- tangulære grave ved NØ- og SV-fod. Beplantet og græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløiet, mindre rund Høi.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFuldstændig ødelagt Højrest, 0,85 m h., Diam. 21,50 m. Har været benyttet som Teglovn. Delvis beplantet i Ager. Træerne og Beskadigelserne vanskeliggjorde Maalingen. [Sb.] 36-38. I en af disse Høje skal 13332, en Stridsøkse, og 13333, en Ravperle, være fundne. De laa "indeni en Stensætning, som tillige gjemte 2 Urner med brændte Been", hvilke gik itu. Ved Siden af Ravperlen blev truffet Brudstykker af en anden lignende [fundene er registreret under sb. 36].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, stor hesteskoformet Indgravning i N-Side til lidt over Midtpunkt. S-Side afgr. SV- og SØ-Side afgr. Tilbage staar NØ- og NV-Side. Rektangulære Grave ved NØ- og SV-Fod. Beplantet og græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links