oversigt, set fra NNV
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34244
Sted- og lokalitetsnummer
030309-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,7 x 20 m. Synes dannet af store stenblokke. Særlig mod SØ ses disse sten tydeligt. Græsklædt med spredte store løvtræer. I løvskov.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.4. Paa "Hjortebjerg" findes en Flade, en Snes Skridt i Tværmaal, tæt belagt med Haandsten i et Lag, som skal være 2-3' tykt. Grunden af en Høi synes det ikke at være, en Stenbunke, samlet ved et Forsøg paa Opdyrkning i ældre Tid, vilde vel heller ikke ligge paa Toppen af en meget høi Banke. I den ene Ende og over hele Fladen af dette Stenlag er der i de senere Aar borttaget en Del Sten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI den nordlige Del af en c. 2/3 M. høj, c.13 M. bred, stenfyldt Højning paa Hjortebjerg (se S.M. Nr.4) er, efter Meddelelse, 1894 fundet en Del brændte Ben, paa alle Sider omgivne af Sten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1896
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.7 x 20 m. Synes dannet af store Stenblokke. Særlig mod SØ ses disse Sten tydeligt. Græsklædt med spredte store Løvtræer. I Løvskov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Høj, mål ca. 1,7 x 20 x 20 m. I overfladen ses store kampesten af lidt forskellig størrelse, de fleste omkring 0,5 x 0,5 m. Stenene er særligt tydelige mod NØ, Ø og SØ. Højen er ret regelmæssigt hvælvet. Den ligger nedenfor en markeret, stejl bakkeknold, Hjortebjerg, hvor der også er flere kampesten synlige, især nedenfor på SØ-siden, hvor der er et bækleje og et par vandhuller. Kan Hjortebjerg være en tilflugtsborg ?? og højen høre til denne ?? Højen er bevokset med lave urter og græs, enkelte unge løvtræer, den ligger nær skovvej, ca. 500 m til offentlig vej. Der var væltet et større løvtræ på Hjortebjergs top, ingen kulturlevn i rodnettet. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget høj (stenfyldt) nedenfor Hjortebjerg (markeret morænebakke - tilflugtsborg ??). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links