Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
221848
Sted- og lokalitetsnummer
140211-43
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. har været 2218-34. Meget ødelagt og tilgravet høj. (Okt. 1986, MB) i vedvarende græsgang. C-højen afmeldt til RAS ***************************

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er i det Hele mindre end den foregaaende [sb.42] og har ellers i Alt stor Lighed med den. Afstanden mellem Højene er 30', og [sb.] N43 ligger nordligst. Højen er bygt af Muld og har i sit Indre mange store Steen, hvoraf flere ere kløvede, før de bleve anvendte, men nu er de bragte ud af den oprindelig Stilling, da Jensen har gjennemgravet og undersøgt Højen. Her staar endnu et kisteformet Kammer med Retning fra Nord til Syd. Dets Længde er 7' og Breden 1'6". Dybden kan nu ikke bestemmes. Det synes, som om det har været dækket af 5 flade Steen. Iøvrigt har det bestaaet af 6 kantstaaende Steen, 2 ved hver Side og en for hver Ende. Det leder næsten til, at her har været flere mindre Kamre. De 27 Gravkar ere maaskee fundne her. [Jfv. sb. 42] Bevoksning: 1980: Græs
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget ødelagt og tilgravet Høj (se fred. Sb. 42).
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er i vedvarende græsgang, ikke længere omfattet af naturfredningsloven.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMeget ødelagt og tilgravet høj. (Okt. 1986, MB) i vedvarende græsgang. C-højen afmeldt til RAS ***************************
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links