Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221835
Sted- og lokalitetsnummer
140211-53
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, 12 m i tværmål, med 22, ca. 1,50 m høje randsten. Midt i et kammer af 5 bæresten og med 3,50 m lang gang imod SØ, bygget af 3 sidesten til den ene, 4 til den anden side, og med 3 tærskelsten. NMI.: Runddysse, ret tilgroet, med 22 randsten. I midten et kammer af 5 bære- sten og med lang gang.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere lokaliteter.] Sb. 14.02.11, 51-53. KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31, hidrører formentlig fra Sb. 14.02.11-52. Dysser. Balle Mark. Rosmus S. - Djurs Sønder H. - Randers A. Tre Stenalders Grave paa Balle Mark. (Undersøgte i 1886.) Hertil 5 Planer. Udgravningsberetning og -dokumentation (plan- og skitsetegninger) af okt. 1886 fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01. Sb. 51-53 undersøgtes i okt. 1886 af løjtnant J. Jensen, Grenå. Fra Sb. 14.02.11-52 hidrører formentlig KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31. I (A) Runddyssen [Sb. 53] udgravedes et dyssekammer. Heri fandtes 2 Landsespidser af flint, 2 brudstykker af Landsespidser af flint, 1 Kile af flint, 1 brudstykke af en sleben Kile af flint, 2 slebne Smalmejsler, 3 Flintflækker, skår af et sortbrændt Lerkar uden ornamentik. Af benrester iagttoges kun svage spor af opløste knogler i bunden af kamret. Disse var i en sådan tilstand at de ikke med sikkerhed kunne bestemmes som menneskelige skeletrester.
1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 126/87. Sb. 14.02.11, 51-53. NM 6882-86. Korrespondance af d. 19/1, 11/2 1887 og d. 22/6, 30/6 1889 ml. Løjtnant J. Jensen, Grenaa og N01. Ang. NM 6882-86. Købt til NM i 1889 af Løjtnant J. Jensen, Grenaa. Fundet i Sb. 52-53 [Rosmus sogn]. Endvidere beretninger fra Løjtnant J. Jensen, Grenaa om udgravninger i "Tre Stenalders Grave paa Balle Mark" [Sb. 51-53]. Vedlagt sagen: Avisudklip fra Grenaa Avis d. 15/12 1886 om "Gravhøje fra Steenalderen". Avisudklip fra Grenaa Avis d. 4/10 1867.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkæmmes af gamle marksten på V-siden samt bevoksning, der gør det næsten umuligt at trænge frem til kammeret. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumRandsten og gang kan ikke lokaliseres pga. bevoksning. Kammeret virker intakt. Fortidsmindet er dækket af brændenælder, krat og træer. FM-sten mod øst. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links