Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221834
Sted- og lokalitetsnummer
140211-52
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Firsidet stenkammer af svære sten, noget forstyrret, af skæv, aflang form, 2 m langt, 1,50 m bredt, begrænset mod NØ af en tærskelsten, udenfor hvilken kamret indsnævres til en 1,50 m lang gang, der løber i linie med kammerets NØ-side. Gangen er forsynet med tærskelsten. Kammeret omgives af et fredet areal, 8 m i NV-SØ, 7,50 m i NØ-SV. NMI.: Firsidet stenkammer af svære sten, noget forstyrret.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere lokaliteter.] Sb. 14.02.11, 51-53. KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31, hidrører formentlig fra Sb. 14.02.11-52. Dysser. Balle Mark. Rosmus S. - Djurs Sønder H. - Randers A. Tre Stenalders Grave paa Balle Mark. (Undersøgte i 1886.) Hertil 5 Planer. Udgravningsberetning og -dokumentation (plan- og skitsetegninger) af okt. 1886 fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01. Sb. 51-53 undersøgtes i okt. 1886 af løjtnant J. Jensen, Grenå. Fra Sb. 14.02.11-52 hidrører formentlig KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31. I (C) Den tredie Grav [Sb. 52] udgravedes et dyssekammer. Over bundbrolægningen fandtes hvidbrændt flint, kalksten og trækul. Udover nyere tids materiale fra en tidligere udtømning af kamret fandtes et utildannet ravstykke samt et ca. halvdelen af et ornamenteret lerkar (jvf. KHM inv. nr. 8564).
1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 126/87. Sb. 14.02.11, 51-53. NM 6882-86. Korrespondance af d. 19/1, 11/2 1887 og d. 22/6, 30/6 1889 ml. Løjtnant J. Jensen, Grenaa og N01. Ang. NM 6882-86. Købt til NM i 1889 af Løjtnant J. Jensen, Grenaa. Fundet i Sb. 52-53 [Rosmus sogn]. Endvidere beretninger fra Løjtnant J. Jensen, Grenaa om udgravninger i "Tre Stenalders Grave paa Balle Mark" [Sb. 51-53]. Vedlagt sagen: Avisudklip fra Grenaa Avis d. 15/12 1886 om "Gravhøje fra Steenalderen". Avisudklip fra Grenaa Avis d. 4/10 1867.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 1,7 x 8,0 x 7,5 m. Som beskrevet. Overliggeren ligger på højen sprængt i 4 stykker. Gamle marksten skæmmer højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGangen er ikke synlig - er formentlig skjult under bevoksningen. Østsiden er dækket af tæt tornekrat, vestsiden af brændenælder. I kammeret står en hyld. FM-sten mod SV. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links