7739 oversigt
.
7740 oversigt
.
7745 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432820
Sted- og lokalitetsnummer
050505-72
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Barhøj", 15,6 m i Ø-V, 13 m i N-S og 18,5 m i SV-NØ. Højde varierende fra 0,8 til 3 m. Stærkt afpløjet og afgra- vet. Formen er nu nærmest trekantet med en spids mod Ø og en bredside mod V. Af gravkamret står endnu flere sten syn- lige. Største del af den oprindeligt anselige høj nu fjer- net. Bevokset med hyld og krat.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skjellet til Nr. 13 af St. Dame er sløjfet som det synes af de tilbageværende Spor - en Gangbygning. Stenknive og Potter ere fundne og solgte. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1880
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Barhøj", 15,6 m i Ø-V, 13 m i N-S og 18 1/2 m i SV-NØ. Højde: variende fra 0,8 til 3 m. Stærkt afpløjet og afgravet. Formen er nu nærmest trekantet med en Spids mod Ø og en Bredside mod Vest. Af Gravkamret står endnu flere Sten synlige. Største Del af den oprindeligt anselige Høj nu fjernet. Bevokset med Hyld og Krat. [Jvf. j.nr.375/48].
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Barhøj", stærkt afgravet til alle sider, med stejle skrænter. I midten rester af gravkammer. Bevokset med krat, ingen friske skader. Mål: 2,5x18x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger markant i landskabet på bakke nær landevejen. Den miserable tilstand ses ikke p.gr.af bevoksningen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links