Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150396
Sted- og lokalitetsnummer
110606-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Bavnehøj", 3 x 22 m. Mod SV i top gammel gravning 5-6 m bred, 1,6 m dyb. Fra fod i NØ til top en gammel grav- ning 2-3 m bred, 0,7 m bred. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBaunhøj en smuk grøn Høj paa Heden, men udgravet mod Sydvest og Nordøst, der skal være funden Stenkister med Urner. H c 10 Fod Tv 65. Bevoksning: 1980: Græs
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bavnehøj", 3,0 x 20 M. Mod Sv. i Toppen en gl. bred Gravning, 5-6 M. br., 1,6 M. d., smalt aaben mod Sv., har antagelig i det mindste berørt Centret. Fra Foden i Nø. til Toppen en gammel Gravning, 2-3 M. br., 3/4 M. d. Vest for Højen ligger i Overfladen meget Flint. Fundet, ved at passere Marken, en Skraber (A. 27838). [svarer formodentlig til Yde nr. 17]. I alle Højene i Heden er Beskadigelserne meget gamle. Bevoksning: 1980: Græs
1914
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForskellige flintsager, opsamlet ved herredsberejsningen.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bavnehøj", 3 x 22 m. Mod SV i Top gammel Gravning 5-6 m bred, 1,6 m dyb. Fra Fod i NØ til Top en gammel Gravning 2-3 m bred, 0,7 m bred. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 3,0 x 19,5 x 19,5 m. Som tidligere beskrevet. Hertil: Gl., nu bevoksede kreaturaftrædninger øverst på N-side, på V-side og på S-side. Fra midt på nordre højside til højfod ny kreaturskade, ca. 4 x 3 m. Endnu ikke stejl bakke. Skader mundtligt påtalt overfor ejer. Krævede jord pålagt, samt at højen skulle hegnes i 1981. Ejeroplysning på skema. ********************************************** Genbesigtigelse 25.6.1981: Høj hegnet. Skader på nordre højside endnu ikke udbedret. Ejer lovede dette foretaget inden 1.1.1982. JHB ********************************************** Genbesigtigelse 5.3.1983: Skader udbedret. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i permanent græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links