Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191124
Sted- og lokalitetsnummer
130802-23
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 20 m. Toppen gennemrodet. I gravning mod S stor sten. I større gravning mod Ø ses 8 sten, delvis ødelagte, af gangen til en jættestue. Tinglysning af tidl. C-Høj i 2003 Høj, 1,5 x 20 m. Meget forgravet med rester af jættestue. 8 større sten synlige i stort hul noget syd for højtoppen. I en forsænkning ses 2 andre sten og 4 m øst for dem top- pen af en tredje. Forsænkningen strækker sig fra højtop- pens nordøstlige del ud mod højfod. I plantage.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Efterretning om forsvunden genstand - Viborg MuseumBeretning og fund fra P. Lützau-Lunds samling. I protokollen findes en skitsetegning af to dyssekamre placeret i henholdsvis østdel og vestdel af en gravhøj, der angives til at have været ca. 17m i diameter og ca. 1,5m høj. Det østlige kammer er rundt, ca. 1,25m højt og 2,1-2,2 m stort med 6 sidesten og med gang mod øst. I dette kammer fandtes et gulvlag af brændt flint og oven på det en lerlag. I dette kammer tilsyneladende ret tæt sammen bagerst i kammerets vestlige del følgende. to stykker til én eller to økseformede ravperler, en tyknakket flintøkse med let skrå æg, et lerkar og tre flintdolke af forskellige typer. Fundene viser sekundære begravelser i både sen tragtbægerkultur eller snarere enkeltgravskultur og flere gange i senneolitikum. I den indre del af gangen fandtes en beskadiget flad sten med indhak på begge sider. Dateringen af denne er usikker, men måske enten senneolitikum eller bronzealder. Det vestlige kammer var lidt større, langovalt med 8 bæresten og en gang mod vest. I dette kammer fandtes en halv formodentlig økseformet ravperle. Finderen mente at have set skeletspor ved udgravningerne.
2006
Genstand givet til museum - Viborg Museum
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links