Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28079
Sted- og lokalitetsnummer
170802-61
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 20 m. Ca. en femtedel afgravet mod S; toppen affladet; siden ujævn. Græsgroet med fyr i læhegn.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1.3 x 14 M. Over søndre Side et Markskel i Ø-V., søndre Side afgravet til Bund. I Toppen en større, flad Nedgravning indtil 0.5 M. dyb. S. og Ø. for Toppen mindre Huller. Lynggroet i Hede. H.t.U. i 10 Aar 10/6 97. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1900
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidA19122 og C10010-11.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 20 m. Ca. en femtedel afgravet mod syd. Toppen affladet. Siden ujævn. Græsgroet med fyr i læhegn.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, ca. 1/5 afgravet mod S, tilgroet, sænkning i top, ujævne sider, fyrstød opgravet, alt tilgroet, bevokset med mos, græs, løvkrat, ege- og fyrretræer, i læhegn i ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links