Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32236
Sted- og lokalitetsnummer
030605-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 3223- 8,5,6,7,4 Høj, 2,5 x 15 m. Kammer af 5 bæresten, ret stort, 1 x 2 m; 2 dele af en stor sprængt dæksten.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn med Tjørn aldeles overgroet Høi af noget aflang, oval Form, 8' høi, 40-60' i Tværmaal. Oppe paa Toppen kunde sees enkelte store Sten, utvivlsomt Dele af et Gravkammer med Overliggere. Nærmere Iagttagelser tillod Tjørnene ikke at gjøre. Nogle smaa Randsten findes, navnlig mod Vest. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 1/2 x 15 m., Kammer af 5 Bæresten, ret stort 1 x 2 m., 2 Dele af en stor, sprængt Dæksten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 2,5 x 15,0 x 14,0 m. Den måler ca. 2 x 15 x 14 m. i N-S-lig retning. Omtrent på midten er et dyssekammer, hvor der anes 5 bæresten gennem tæt bevoksning, polygonalt? mål 1 x 1,6 m. i Ø-V-lig retning. Ved den formodede indgang mod Ø ses en væltet dæksten, højde ca. 0,5 m. (sprængt i 2 dele). Der vokser enkelte træer og ellers tæt krat på højen, hvor der ligger planker, pæle og zinkplader (fra et tidligere jagttårn?). Der er desuden en hel del marksten af ældre dato/højfyld? Den ligger ca. 170 m. fra landevej, ret højt i terrænet ved skråning ned mod Ø, nær andre fortidsminder. Kunne ved pleje blive ***. Der er afpløjet især mod NØ og afsvedet vegetation fra markafbrænding. Ejer + påtale: 3223-8. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse, ret højt i terræn, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2000
Grøft ved byggeri/anlæg - Holbæk Museum
2000
Museal prøvegravning - Holbæk Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links