Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra Lærkenborgvej i sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
180838
Sted- og lokalitetsnummer
130117-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Galgehøj", 4 x 30 m, udgravning mod N, Ø og V. I nord- vestlig højfod indskåret en 4 x 6 m stor, plan. Sænkning i top, nu jævnet. Beplantet med fyr. I ager. NM I: Høj. Mod N, Ø og V er der gravet bort, såvidt skønnes henholdsvis 1 m, 5 m og 2 m. I NV-side er der nær høj- foden skåret et næsten vandret plan ind, stort 4 x 6 m. Den tidligere store sænkning i toppen nu jævnet.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, kaldet Galgehøj. 4,10 M. h, 26 M. i Diam. I Toppen en 8 M. stor Sænkning, 1,30 M. dyb, i Nord er en Gravning midt paa Højsiden. Mod Øst gaar et Dige (Skel til Heilskov By) over Højfoden. Lynggroet i Grønjord. [=sb. 87a Heilskov By Matr.nr. 9b].
1921
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af flintdolk og bronzesværd i højen.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Mod N, Ø og V er der gravet bort, saavidt skønnes henholdsvis 1 m. 5 m. og 2 m. I NV Side er der nær Højfoden skaaret et næsten vandret Plan ind, stort 4 x 6 m. Den tidligere store Sænkning i Toppen nu jævnet. Beplantet med Fyr. I Ager. 4 x 30 m. "Galgehøj".
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Museal udgravning - Skive Museum
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrandgrav(e) fra sen førromersk jernalder fundet ca. 3 m. vest for Galgehøjs nordvestlige højfod.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links