8912-2013
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
29273
Sted- og lokalitetsnummer
010303-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 17/12 1912. (Gdr. Hans Pedersen, Ryegaard) Diplom. Langdysse, 18 x 7,5 m. 2 kamre: østlig af 3 bæresten og tærskel- sten, 3 brudstykker af dæksten; vestlig 3 bæresten, stor dæk- sten. Randsten: SV 5, NØ 1, NV 1. Højen meget hullet.

Undersøgelseshistorie

1889
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse med 2 kisteformede Kamre, det ene udgravet af mig [V.Boye] kun Skeletdele fandtes deri. Den hele Langdysse har været fuldstændig overdækket af en Høi fra Bronzealderen. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1890
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 18 x 7 1/2 m. 2 Kamre: østl. af 3 Bæresten og Tærskelsten, 3 Brudst. af Dæksten, vestl. 3 Bæresten, stor Dæksten, Randsten: SV 5, NØ 1, NV 1. Højen meget hullet.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. 2 kamre. N-kammer af 1 overligger i 3 stykker og 3 bæresten, Ø-enden af kammeret er jordfyldt. S-kammer af 1 overligger og mindst 3 bæresten, kammeret er kun tilgængeligt gennem en smal sprække i V-enden. S-enden er tæt tilgroet i slåen og overfladen kan ikke ses. Randsten, flere sten ved højfod, formodentlig er 2 i N, 5 i Ø og 2 i V oprindelige. Højen er stærkt forgravet og nedtrampet i ældre tid, bl.a. stor lavning N for S-kammeret. Vegetationen mangler på N-enden af højen dels p.gr.a. løvtræsdække, dels p.gr.a. kreaturfærdsel, udsat for erosion. Talt med ejeren før besigt.: Ejeren var meget interesseret og positiv. Han havde i de senere år ladet køer gå på højen for at få den meget tætte bevoksning væk, dette er også lykkedes på S-enden på bekostning af et vist slid og erosion. Denne tilstand kan ikke fortsætte. Ejeren var kørt efter besigt. Jeg lovede at sende sb.mat., da han var meget interesseret i historien på stedet. . Mål: 1,4x21x8 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links