Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29274
Sted- og lokalitetsnummer
010303-22
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

(Fredning: omtales i Nationalmuseets sognebeskrivelse som fredet 1942) Højrest med dobbelt jættestue, hvoraf det ene kammer og noget af det andet er bevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ødelagt Høi, hvori stod en knap mandslang Stenkiste i Retning V.-Ø. 4-5' dyb. Intet fandtes deri. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1890
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfterset af Kjær Marts 1925. Højen er ca. 2 1/2 m h., 25 m i Tv., stærkt forgravet i Nv., mindre i Sø. I og nv for Centret er en stor gammel Gravning, 5-6 m br., delvis helt til Bund. Heri og paa Siderne større Sprængestykker af store Sten, antageligt af en Jættestue. Ogsaa det for Kammer og Gang fælles Stenpar er borte, derimod staaer Resten af Gangen mod Sø, nu helt under Overfladen, ca. 5 m l., men i hvert Fald i Nv. noget sammenskreden. Det meste er jorddækket. Ca. 1/3 m under Dækket ses i Nv. talrige knuste Flintstykker, antageligt af et Dæklag. Her er nylig ved at pille op i Laget fundet (af en Arbejdsmand) en lille Flintdolk, S.M. 164, med fladt Fæste, ca. 15 cm l., af Finderen afgivet til Græse Skole.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest med dobbelt Jættestue, hvoraf det ene Kammer og noget af det andet er bevaret.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet af Roskilde Kathedralskole 1942-43.
1942
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDobbeltjættestue. N-kammer af 10 bæresten og gang af 7 bæresten. S-kammer af 10 bæresten, hvoraf flere er væltede, gang af 14 bæresten. Desuden sten mellem de to indgange i Ø-siden. Samme ejer som 2927.3. ** Seværdighedsforklaring ** Dobbeltjættestue. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links