Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312733
Sted- og lokalitetsnummer
020408-34
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,75 x 10 m. I midten et stenkammer 1,25 x 1,50 m bredt, sat af 3 ca. 1 m høje bæresten og en lavere endesten mod syd. Ingen dæksten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt dyssekammer, ødelagt, det har været kisteformet, Retning N-S den tilstedeværende østl. Sidesten er udvendig 6 1/3' lang, Dækstenen støttet til den og hælder imod V. [[Dækstenen fjernet til mindesmærke]]. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløjfet.
1974
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,75 x 10 m. I midten et stenkammer 1,25 x 1,50 m bredt sat af 3 ca. 1 m høje bæresten og en lavere endesten mod syd. Ingen dæksten. Græsklædt i Ager.S[F.3322/71].
1974
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet og restaureret.
1974
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse, mål ca 10x8 m med længderetning Ø-V. Højde ca 0,8 m med bæresten der rager ca 0,5 m op over højen. 3 bæresten og 1 tærskelsten mod S (2 bæresten er kløvede). Ingen dæksten. Muligvis en randsten SØ for kammeret, ellers ingen. Der er anbragt enkelte mindre marksten på højen - ikke påtalt. Placeret lige på kanten af en moræneflade ved skråning ned mod Maglemose ådal. Ingen adgang, på mark ca 300 m fra offentlig vej ved nyt parcelhuskvarter (mod SØ) ved rensningsanlæg. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggenhed med vidt udsyn, nær 3127.16. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links