Oversigt - fra VSV
.
Oversigt - fra S
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302748
Sted- og lokalitetsnummer
010607-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1919 e.Kr. - 1939 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 m høj og ca. 17 m i dimeter. Højen har en affladet top, er afgravet mod nord og vest med en stejl skrænt mod nord. I højens kant mod vest står en mindesten med inskriptionen SØNDERJYLLAND 1864-1920. Stenen står på en plads med perlestensbelægning. En trætrappe fører til toppen af højen fra sydvest. Mindestenen er omfattet af fredningen. Der har tidligere været et vandværk i højen; dette er fjernet og højen er herefter retableret. Højen er græsdækket og med spredt opvækst af træer og buske.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en meget høi Bakke ligger "Hængehøi", i det Hele bevaret med smukt rundet Overdel, men noget afskaaren ved Foden, omtr. 55 Fod i Tværmaal og 10 Fod høi. Høien synes bygget af Jord, ingen større Sten ere synlige.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmbygget til Vandværk.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links