Nordlige ende af kammer - fra S
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302724
Sted- og lokalitetsnummer
010607-53
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3027-24, 25. "Stueehøj", med jættestue, højen 3 x 20 m; lille hul i top, hvorfra lille hul ned i kammeret. Dette af 13 bæresten, 3 dæksten, gang af 6 bæresten, 2 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1834
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1834
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Harpagers Høi" ligger paa en lavere, langstrakt Banke, den har en anselig Størrelse: 65-70 Fod i Tværmaal og omtrent 5 Alen høi. I Toppen er Jorden afskrællet, hvorved Partier af 2 Dæksten ere komne til Syne, i Siden er der afgravet større Dele af Høien, navnlig mod Sydøst, hvor Aabningen til en Gang udsat med Sidesten og Overliggere kan iagttages. Høien synes bygget af Sten og Flintskjærver, herover ligger sort Jord og øverst et lysere Lag. Se Ann.f.nord.Oldk. 1839 p.364.2. Gangen var ved Anmelderens Besøg tilkastet med Jord, og Eierens Tilladelse til at lade den udrense var det ikke muligt at opnaa. Se Indber. af 1834 i Ant.Top.Arch. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stuehøj" med Jættestue, Højen 3 x 20 m, lille Hul i Top, hvorfra lille Hul ned i Kammeret. Dette af 13 Bæresten, 3 Dæksten, Gang af 6 Bæresten, 2 Dæksten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. Høj med flad top, i S-del af højen er overfladen af 2 overliggere synlige. Kammer og gang iøvrigt ikke synlig. På hele S-del af højen er vegetationen afslidt og erosionen fremskreden. Desuden er der på N-, NV- og V-siden slidt stier ned i højen. Også på højtop er næsten al vegetation bortslidt. Sliddet er forårsaget af børns leg. Omkring østligste synlige overligger er der gravet 30 cm ned og 40 cm ind i højside over et 1 1/2 m langt stykke, formodentlig er der tale om børns forsøg på at grave stenen fri. Mål: 2,9x20x20 m. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2006
Museal restaurering - Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og MiddelalderJættestuen, hvis indgang var spærret og helt skjult i højen, var næsten jordfyldt og blev tømt ved, at der blev gravet ned gennem et hul fra nyere tid i loftet mellem to dæksten. En af jættestuekammerets bæresten blev genrejst og sikret ved montering af stålbøjler. En tilføjet sten blev sat som erstatning for en manglende bæresten og blev sikret med stålbøjler. Endnu en stålbøjle blev monteret mellem to andre bæresten. En opgravet sten fra jættestuekammeret blev genplaceret. Der blev opsat nye mellemliggere hvor disse manglede. To nye sidesten blev placeret yderst i jættestuens gang og blev sikret ved montering af stålbøjler. En ny stållåge blev installeret i indgangen til jættestuen. Jættestuens loft blev pakket med sten og knust flint og dækket med en bentonitmembran. Øverst blev lagt et lag muld, der blev tilsået med græs. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Museal restaurering - KulturstyrelsenJættestuen blev undersøgt og restaureret i 2006 og genåbnet for publikum. Den store gravhøj ligger i et åbent græsklædt areal omgivet af parcelhuse. Dette har igennem årene forårsaget et større slid på højen især tæt ved indgangen. Skaden havde efterhånden fået et sådan omfang, at en mindre restaurering var nødvendig, idet kammerets tag-membran var blevet synlig. I uge 25, 2018, blev køresporet opfyldt med jord, tilsået med græsfrø, ligesom et slidspor på toppen af højen blev opfyldt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links