Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211822
Sted- og lokalitetsnummer
140206-31
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Skelet, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Meget ødelagt stengrav. To svære sten står vist på plads, to andre ses der- imellem, bortsprængte stykker ligger i nogen afstand.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDette Mindesmærke har været meget storartet og af betydelig Virkning, da det uforstyrret kronede den smukt afrundede Bakke. Da Landevejen blev anlagt nogle faa Favne mod Nord, og man fandt Grus i Bakken, saa blev Jættestuen forstyrret. Stenene A og B [på tegning] ligge nedvæltede i Grusgraven og synes at være Rester af de vældige Overliggere. B har Borehuller ved a og b [på tegning], hvor Sprængning er forsøgt. Af Bærestenene staa kun 5, hvoraf den nordlige er meget anseelig. Kammeret synes at have været en Oval, 12' l og 10' br. Efter at Vejfolkene havde ødelagt Mindesmærket, har J. Jensen undersøgt Stedet men uden Resultat. [[Fredet]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2118:22, Status: C.
1949
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 219/49. Sb. 14.02.06-31. D. 15. februar 1949 besøg af sognerådsformand J. Eriksen, Næsgård pr. Grenå, der spurgte, hvorledes Nationalmuseet ville stille sig til spørgsmålet om restaurering af en stor megalitgrav, liggende ved Homå, på matr.nr. 4 a af Homå by og sogn, Randers Sdr. hrd. (sb. 31, 2118.22). Han mente at kunne rejse det nødvendige beløb, dels gennem sognerådet og dels gennem Homå borgerforening. Lodsejeren var interesseret i sagen, men kunne ikke yde økonomisk støtte. Endvidere korrespondance af d. 4/4 1949 ml. N01 og sognerådsformand J. Eriksen, Næsgård.
1949
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 219/49. Sb. 14-02-06-31. Undertegnede besigtigede d. 8.3.49 ovennævnte [Sb. 31] mindesmærke, der er i en saadan stand, at kun en udgravning kan skaffe grundlag for en restaurering. Efter sognebeskrivelsen er det en mindre jættestue, men tilsyneladende staar endnu kun en enkelt sten af denn paa sin oprindelige plads. De andre er dels sprængte og dels væltet ned paa højsiden. Hvis Nationalmuseet ikke foretager en udgravning, hvis resultat paa forhaand maa betegnes som højst tvivlsomt, er en restaurering uforsvarlig. Maaske er der andetsteds i sognet et mindesmærke, man med større udbytte kan restaurere. P.V. Glob 10.3.49.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumIalt ses 4 meget store sten uden orden. Stenene er omgivet af en højning der måler 12 m. i nord-syd og 10-13 m. i øst-vest. Ca. 1½ m. høj og med uregelmæssig form. Bevokset med græs og et æbletræ mod SØ. Krattet på højen er slået ned - velplejet. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links