Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
211821
Sted- og lokalitetsnummer
140206-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

(1986, MB) konstateret fjernet. Afmeldes. Tidligere C-høj. ************************ "Køllehøj", rester af lyngklædt høj.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj har i sin Tid været meget stor og anseelig. Den synes at have været 15' høj og 108' i Gjennemsnit. Den er bygt af grusblandet Muld og har kun meget smaa Fodsteen. De 2/3 af den ere næsten sporløst forsvundne. Den tilbageblevne Trediedeel er beklædt med Lyng. Fylden er taget i Nærheden og navnlig mod Nordvest. Navnet Køllehøj forekommer for flere Høje i Nærheden af Byer. Navnet hidrører fra Maltkøllen. [[Frigivet og sløjfet 1948]]
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Genstand givet til museum - Djurslands MuseumNetsynk med omløbende fure. Tekst i museets protokol: Køllehoved af grønsten fundet ved rydning af Køllehøj 10-10-1924.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Køllehøj". Rester af lyngklædt Høj. [[sløjfet: se jr. 735/48]]
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2118:21, Status: C.
1948
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, 14.02.06, 16, 18, 24.] Jvf. N01 735/48. Højen er sløjfet. Korrespondance af d. 14/11 og 15/11 1948 ml. N01 (v. Th. Mathiassen) og proprietær G. Friis, Kristianslund pr. Trustrup.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke omfattet af naturfredningsloven.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor(1986, MB) konstateret fjernet. Afmeldes. Tidligere C-høj.
2004
Museal besigtigelse - Djurslands Museum
2005
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelse, inventarliste, foto (kopi) samt kort med fundsted afsat modtaget på N01 i 2005. Jvf. DJM 1463 og DJM 1463x1. Køllehøj. Sb. 14.02.06-24. Løsfund, udateret. Fundet i år 1924. Genstand besigtiget d. 13/1 2004 af N. A. Boas, DJM. C. De Lichtenberg, giver/lodsejer. Netsynk med en omløbende fure på tværs. Tekst i Djursland Museums håndskrevne protokol: "Køllehoved af grønsten med hvæsfure 9 cm. langt. Iflg. påskreven etiket fundet ved rydning af Køllehøj 10-10-1924". DKC-registreret d. 9/5 2005.
2005
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links