Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1606114
Sted- og lokalitetsnummer
130210-87
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2,5 m høj, 19 m i nord-syd og 19 m i øst-vest i firkant. Lidt øst for midten ses forneden i sydlige del af højen en stensat gang, ca. 4 m lang og ca. 0,7 m bred, ori- enteret nordøst-sydvest. I vestsiden af denne gang er 3 sten synlige på oprindelig plads; en stor, aflang sten lig- ger skråt over gangens vestside. I østsiden er der 3 sten. Mod nord er gangen lukket af en stor sten. Sydvest for gan- gens afslutning udefter ligger 3 store stenblokke, muligvis randsten på plads. Syd for gangen og i fortsættelse af gan- gens østre side ligger en svær sten, og 4 m øst for denne anes overfladen af en stor stenblok. Ca. 1 m syd for midten af de 3 randsten ligger en ret svær sten, og 2 m sydvest for vestre randsten ligger en stor stenblok; ca. 13 m nord for denne ligger en ret svær sten, som ligner en randsten. På højens område er i gammel tid foretaget større afgrav- ninger, således at højens område mod syd er ret lavt. Mod nord er højsiden skråt afgravet. (Det kan antages, at der under højens toppede del ligger et gravkammer, og at det, der nu ses mod syd, er gangen hertil. Dog kan gangen også være resten af en stenkiste). Højen er græsgroet med lidt buske.

Undersøgelseshistorie

1869
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 2,5 x 17,0 x 17,0 m. Ældre beskadigelser: Som angivet på fredningskort. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget ujævn form jvf. fredningsteksten, nogle af de nævnte sten kan erkendes. Højen tæt bevokset med hybenroser.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links