Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
1813103
Sted- og lokalitetsnummer
140601-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen slettet af fredningsregistret. Ligger nu i dyrket mark. Afmeldingen meddelt Nationalmuseet d. 18. december 1991. ************************************************ Rest af jættestue, græsklædt i ager. Omfang ca. 1,70 x 17 m. En stor og dybtgående indgravning fra vest har fuldstændig ødelagt kammeret. Midt i denne indgravning ses to store sten, den ene måske en sprængt dæksten, den anden vel en sidesten. Mod nord i indgravningen ses to store sten, en rejst og en væltet, sagtens endesten. Ved højranden ses en del store sten (Randsten eller ud- slæbte sten fra kammeret), 7 om den ødelagte vesthalvdel, 2 i øst. Bør udgraves.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 815/51. Sb. 14.06.01-21. Brev af d. 20/12 1951 ml. gårdejer Anders Havnstrup, Asferg pr. Fårup, og N01 (v. Th. Mathiassen). Hr. gårdejer Anders Havnstrup, Asferg pr. Fårup. Nationalmuseet har intet imod, at De fjerner stenene på den ødelagte jættestue på Deres mark. Skulde De under arbejdet hermed støde på oldsager, bedes De meddele os det. Deres ærbødige Therkel Mathiassen. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 18/12, 20/12 1951 ml. gårdejer Anders Havnstrup, Asferg pr. Fårup, og N01. Ang. frigivelse af højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links