Inskription på Genforeningssten
.
Genforeningssten på toppen, set fra vest
.
Kongshøj med Genforeningssten på toppen, set fra syd
.
Kongshøj med Genforeningssten på toppen, set fra vest
.
Kongshøjen med Genforeningssten på toppen, set fra nord
.
Kongshøj med Genforeningssten på toppen, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351720
Sted- og lokalitetsnummer
080104-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Kongshøj", 3 x 24 x 12 m. Ca. 1 m lavere på midten. Orienteret N-S. Græsklædt i ager. Genforeningssten på toppen af den nordlige halvdel.

Undersøgelseshistorie

1805
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmtr. midt i Marken, paa Over-Kjærby Bakke, synlig langt omkring, ligger "Kongshøj", en Levning af en vist nok meget stor Gravhøj. Den østlige Del er bortgravet (vist nok mindst Halvdelen), den vestligste Kant er ligeledes bortgravet, men bærer Spor af Randstene. Den nu staaende Del er aflang, 175 Fod i Omkreds, og omtr. 15' høj, den er delt i to Dele (dog ikke helt til Bunden) ved en i S. - V. gaaende Gjennemgravning, midt i den nuværende Østgrænse (altsaa rmlgv. omtr. Højens opr. Midtpunkt) ses en regelmæssig Brolægning, rmlgv. Levning af Gravkammerets Bund. - Udgravningen skal være sket omkr. 1800. Saa vidt vides fandtes intet. En enkelte Beretter siger, at der blev fundet et Sværd, men det benægtes af andre.
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links