Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191241
Sted- og lokalitetsnummer
140602-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Møllehøj". Græsklædt høj i ager. 2,10 x 11 m. Fra N. synes en større del af højen fjernet. Foden firesidet afpløjet og siderne i tilslutning dertil stærkt affladet. En større uregelmæssig indgravning i V.-siden. Talrige mindre huller og ujævnheder.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Møllehøj". Forefundet som beskrevet i fredningstext. I det nordlige brud ses en del gamle marksten. Ejer ønsker højen plejet, ligesom han gerne vil have højen retableret ved opfyldning af de gamle indgravninger (jfr. sag F53-7181). Det forekommer rimeligt at iværksætte pleje, da højen derved vil synliggøres fra offentlig vej. I haven umiddelbart S for højen er nyplantet nogle få rækker gran. Ejer oplyser, at de tjener som læ, og at han i de kommende år vil "tage af" granerne til juletræer m.v. Evt. nærmere aftale om granernes videre skæbne og evt. ansøgning om dispensation herom henvises til plejeaftale med amtet. En ulovlig elmast i Ø-foden vil iflg. ejer blive fjernet sommeren 1991, når linieføringen skal kabellægges. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Elmasten i østfoden er dog fjernet. Reetablering og pleje som beskrevet i nyberejsningsteksten er ikke iværksat. Højen er tæt bevokset med forskellige løv- og frugttræer samt brændenælder. Beliggende i have/græsmark. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links