Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282635
Sted- og lokalitetsnummer
010201-64
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/10 1856 Frederik VII Afmærkn.: MS 1887 Høj, med to jættestuer, "Mølledys"; højen er 1,5 m h, 20m l, i NØ-SV, og 15 m br. Jættestuerne er jordfri. Det sydvest- lige kammer består af kammer med 9 sidesten og 3 dæksten og af gang af 4 sidesten og 1 dæksten. Det nordøstlige kam- mer består af 6 sidesten, 1 tærskelsten og 2 dæksten og af gang med 4 sidesten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1834
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1862
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1862
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed det søndre skæl mod matr. nr. 2d ligger en anselig dysse: tvende i een høj indesluttede gangbygninger, der se således ud i grundplan. I den største gangbygning [mod s.v.] er kammeret 12'3" l., 4'8" x 6' x 6'7" br. 4'1" h. gangen 9'4" l., 2'6" (inderst) x 2'4" (yderst) br. - I den mindste [mod n.ø.] gangbygning er kammeret 7'5" l., 6'9" br., 5' h., gangen 7'8" l., 2'6" br. (inderst), målt over den 1' høje flade tærskelsten, 2'9" (yderst). Om fund i disse gravkamre, se Frederik d. 7.'s papirer i ant-topogr. arkiv. Disse tvende gangbygninger ("Mølledys" kaldet) ere fredede ved gårdens salg til selvejendom. Bevoksning: 1990: Græs
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med to Jættestuer, "Mølledys". Højen er 1,5 m h., 20 m l. i NØ-SV og 15 br. Jættestuerne er jordfri. Den sydvestlige bestaar af Kammer med 9 Sidesten og 3 Dæksten og af Gang med 4 Sidesten og 1 Dæksten. Den nordøstlige bestaar af Kammer med 6 Sidesten, 1 Tærskelsten og 2 Dæksten, og af Gang med 4 Sidesten. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj m. 2 fritstående jættestuekamre i lav høj. Orientering NØ-SV. 1) NØ-kammer: 6 sidesten m rester af tørmur imellem. 2 overliggere, 4 gang-sidesten, 1 tærskelsten. 2) SV-kammer: 9 sidesten m rester af tørmur imellem. 3 overliggere. Den V-østligste delvist sprunget (gammel skade), 4 gang-sidesten, 1 synlig dæksten. Anlægget har muligvis oprindeligt hørt sammen med 2826.36. M.S. s<....> beskydning. Mål: 3x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Meget instruktiv + god beliggenhed med vid udsigt over fjordlandskab. 1990: Dobbeltjættestue som beskrevet på blåt kort. Bredden dog vist mindre end der angivet, men klart markeret højfod ud mod 2826-103 mangler. Græsklædt. Beliggende i åbent, græsklædt terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Meget seværdigt anlæg. Dog ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1990: Græs
2007
Museal restaurering - Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og MiddelalderTo dæksten over det sydlige jættestuekammer og en nedfalden dæksten over gangen blev fjernet. En sidesten i hver gang hældede indad. Disse blev rejst op. 3-4 afskudte flager af det nordlige kammers dæksten blev lagt ind i kammeret. De fjernede dæksten blevgenplaceret. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld og dækket med et lag singles. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Højen blev opbygget med tilført materiale og tilsået med græs. En anden FM sten blev opsat. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links