Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra NNV
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302813
Sted- og lokalitetsnummer
010605-76
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/6 1921 Afbygger Jørgen H. Jørgensen. Diplom Afmærkn.: MS 1921, Bud Nielsen. Nordvestlige "Maglehøj", 5 x 30 m. Bred topflade; i vest- siden bred sænkning; Foden let beskåret. Delvis kratbevokset.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Banke, der hæver sig fra den bølgeformede Flade ligger en meget betydelig Høi, til den ene Side, hvor den strækker sig ned ad Bankens Side, har den en Høide af henved 14 Alen, til den anden Side er den kun 8 Al. høi. Denne særdeles anseelige og sjælden velbevarede Høi har en ret eiendommelig Form, idet Siderne fra den meget udstrakte Fod løbe skraat op mod den spidse Overdel. Burde fredes. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf de 2 store Maglehøje er den nordvestre [sb.76] bedst bevaret. Toppen er nu flad, efter en Gravning ca 1880, hvorved er fundet et Bronzesværd. Siden er det herved gravede Hul udjævnet og Overfladen er nu plan. Højen fredlystes af Afbygger Jørgen h. Jørgensen.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordvestlige "Maglehøj", 5 x 30 m. Bred Topflade, I Vestsiden bred Sænkning, Foden let beskaaret. Delvis kratbevokset.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, i NØ-siden er der en større ældre afgravning, hvor at en del af fylden ligger ved højfod. Højtoppen er flad og i vestenden en sænkning. Meget tæt tilgroet. På NØ-siden er vegetationen nedslidt i en sti ved børns leg og formodentlig osgå derved er MS-stenen halvt væltet, idet den er forsøgt gravet op. Vegetationen kan ikke gendannes p.gr.a. de dækkende træer. 19/4. Stien er der, men motiverer vel ikke en påtale. M.B. Mål: 5,5x27x26 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links