Oversigt - gravkammeret set fra S
.
Oversigt - gravkammeret set fra V
.
Oversigt - højen set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34051
Sted- og lokalitetsnummer
190206-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 1,25 m høj, 15 m lang og 8 m bred. Nordsiden afgravet ved 1 m høj stejlbrink. I en udgravning ses en skævt-firkantet kiste af 4 bæresten. "Pløghøj". Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 M. høj, 19 M. i Tværmaal, kaldet "Pløghøj". Den er fuldstændig udgravet ved en firkantet, tilgroet Nedgravning i Top. I Bunden af Udgravningen ses Sidesten af en Grav, firkantet, liggende i NØ-SV, 2.20 M. lang i NØ-SV, 1.50 bred. Det nordvestlige Hjørne ses dannet af 2 Sten, som vender en tilkløvet Flade mod Gravens Indre, en lignende Sten staar i Nordøstsiden tæt til Hjørnestenen. I Sydvestsiden staar en, i Sydøstsiden 2 Sten. Graven er delvis jordfyldt. I det bevarede Hjørne ses Stenen at være ca. 3/4 M. høje. - Højsiden er uregelmæssig. Højen er lynggroet, ligger i Hede. Tæt til V. et Vejspor. - Se i øvrigt hosst. Skitse: [i sb.)
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 15 x 8 m. 1,25 m høj, nordsiden afgravet med 1 m høj stejlbrink. I en udgravning er en skævt- firkantet kiste af 4 bæresten. "Pløghøj". Græs i ager.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links