Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813108
Sted- og lokalitetsnummer
140603-7
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj i ager. 2,10 x 14 m. Top og det meste af højens syd- og vestside bortskåret af stort dybt krater med åb- ning mod NNV. Kun højens ØNØ.-side og lidt af højfoden i VSV. og NV. står uskadt. Centralgrav næppe bevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Privat udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1890
Genstand givet til museum - Kulturhistorisk Museum Randers
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 204/48. Sb. 14.06.03, 7-9. Ang. frigivelse af fredede gravhøje Sb. 7-9 til bortgravning. I forb. m. lodsejers ansøgning om statstilskud fra Landbrugsministeriet til grundforbedringsarbejde. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 3/3, 4/3 1948 ml. Landbrugsministeriet og N01.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTværmål overvurderet på blåt kort. Iøvrigt som beskrevet. Græsklædt med et par lave, knudrede løvtræer spredt på højen. Sammen med 1813-109 og -110 beliggende på udsparet jordsokkel højt på bakke, synlig viden om. Fritliggende i ager. I soklen mellem denne og 1813-109, men fri af begge højes fod, ses udmundingen af en kunstig rævegrav. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1813-109 og -110 en monumentalt beliggende, ret seværdig gruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i V, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget forgravet og ødelagt høj. Dog bevaringsværdig i sammenhæng med nr. 109 og 110. Bevokset med græs og løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links