Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211811
Sted- og lokalitetsnummer
140201-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Hellekiste dannet af to lange bæresten med 5 overliggere. Mange marksten er kastet herover.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssen hviler paa en mod Syd og Sydøst afskydende Flade, hvilket har havt til Følge, at Krandsstenene mod Syd og navnlig mod Sydøst ere indtil 5' høje, hvorimod de paa Nordsiden kun ere 1 a 2'. Stenene a og b [på tegning] ere fastsiddende og synes ikke at være Dyssens Afslutning med Vest. c [på tegning] er ligeledes fastsiddende og maa betragtes som en Krandssteen. Linien om d [på tegning] angiver Pladsen for en mægtig Masse kløvede og sprængte Steen. Man fristes til at tro, at Dyssen har været næsten dobbelt saa lang, som den nu er, og at den har havt en Kiste vest for a, b [på tegning]. De Spor, der bestyrke denne Paastand dækkes næsten af Steendyngen. Kisten i det østlige Afsnit 7' lang, 2' vid og 2' 2" høj. Den har ingen Endestene eller Tærskel og bestaar af to Stene 7' lange og satte paa Kant og 5 flade kløvede Dæksten som nu næsten ere blottede for Fyld. Kammerets Sidestene ere i Flugt med Krandsstenene. Den østlige Sidesteen er kløvet. Der er ingen Tegn til, at dette Kammer har været ryddet.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links