Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
211817
Sted- og lokalitetsnummer
140209-81
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Dige (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1886 e.Kr.); Skelet, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Skelet, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

(1986, MB) konstateret udgravet ved FHM 1965. Afmeldes. Tidligere C-høj. ******************** Næsten ødelagt høj, 1,2 m høj, 19 m bred.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er bygt af Muld. Et Dige gaar over dens vestlige Deel, hvorved den næsten er bleven helt ødelagt. [[Frigivet]] [[Udgravet af FHM. indeholdt fundtom jordgrav og en hellekiste fra sen.neol.tid eller bronzealder uden fund. 1274/65]]
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNæsten ødelagt Høj, 1,2 m høj, 19 m bred.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2118:17, Status: C.
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 1274/65. Sb. 14.02.09-81. Stenkiste under overpløjet høj. Undersøgt i 1965 af P. Kjærum, FHM. I en 3 m. høj gravhøj ved Allerslev udgravedes i 1965 af P. Kjærum, FHM, en jordgrav, formentlig tilhørende enkeltgravskultur, samt en stenkiste fra dolktid eller ældre bronzealder. Begge grave var fundtomme bortset fra hhv. et skelet og skeletrester. [Arkiveret under afventer beretning!] Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 5/10 1965 ml. FHM og N01. Korrespondance af d. 31/8 1965 ml. SL og N01. Adskillige avisudklip, aug.-okt. 1965, fra forsk. aviser.
1965
Museal udgravning - Moesgård MuseumVed udgravning fandtes i den overpløjede høj en jordgrav, formentlig tilhørende enkeltgravskultur, og en stenkiste fra senneolitikum eller ældre bronzealder. Begge grave bortset fra skeletrester var fundtomme.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke længere omfattet af naturfredningsloven.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor(1986, MB) konstateret udgravet ved FHM 1965. Afmeldes. Tidligere C-høj.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links