Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191016
Sted- og lokalitetsnummer
130812-140
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af jættestue i Ø-V 2,5 x 1,5 x 1,5 m. Endnu 8 sten på plads. Ingen overliggere. Højens størrelse 2,5 x 12-15 m.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Højde 7-8'. Temmelig ødelagt. Her er taget store Sten til Bygningen af den ny Hovedbygning paa Sødal.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Jættestue i Ø-V. 2 ½ m. lang, 1 ½ m. br., 1 ½ m. dyb. Endnu 8 Sten paa Plads. Ingen Overliggere. Højens Størrelse, 2 ½ m. h., 12-15 m. i Diam.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Privat udgravning - Viborg MuseumAmatørarkæologen Preben Lützau-Lund foretog ml. 1930-1938(?) en udgravning i en grav på hans lokalitet "B”. I hans protokol er anført: "Graven, som er berøvet sine Overliggere, er sat af meget store Kampesten. Den første lille Meter af Jorden er blevet flyttet, da Overliggerne blev fjernet, Resten ned mod Bunden har ikke været rørt siden Gravlæggelserne ophørte ... Der fandtes en Del mindre Flintfliser**. I den Nord-Vestlige Ende fandtes en stor Dynge Sten, af Middelstørrelse, som gik fra Side til Side. Der fandtes ogsaa Skaar under Dyngen*. Se iøvrigt Fotos. Samt Resterne af en Ravperle med Huld i. Kort M1910. ** Blandt andet en Spydspids og et Bor". Højen beliggende på ”Matr No 1af Sødal Skov Rødding Sogn Nørlyng Herred".
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2002
Genstand givet til museum - Viborg MuseumViborg Museum modtog i 2002 amatørarkæologen Preben Lützau-Lunds store privatsamling af oldsager. Blandt genstandene var en ildslagningssten, et flintbor, en ravperle, 8-9 flintafslag samt ca. 10 lerkarskår fra udgravningen i et megalitkammer på hans lokalitet "B", den fredede gravhøj 130812-140 i Sødal Skov.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og anmeldelse af anlæg/fund til Fund og Fortidsminder. På baggrund af PLL's beskrivelser og fund synes det tvivlsomt om den nedre del af kammeret (som antaget) har været uforstyrret.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links