425
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
071311
Sted- og lokalitetsnummer
100110-19
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 24 m. I N-siden er over en strækning af 15 m Ø-V gravet en bred U-formet indgravning i højen ca. 12 m ind mod Syd. Tilgroede mindre gravninger i sydsiden. Lyng- groet og mod Ø beplantet med grantræer. Lidt fyr på S-si- den. I ager. Højfoden står mod vest med delvis tilgroet skrænt.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1908
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumUndersøgelse af stenkiste indeholdende to knive af bronze, en flintkugle samt en slibesten i tre stykker.
1925
Privat udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumSøren Chr. Jensen forærer VHM en bronzekniv, nakkeenden af tyndnakket, slebet økse, en flintkugle samt en slibesten. Genstandene fundet i sb 19 ved gravning efter sten.
1928
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumUndersøgelse af grav fra yngre stenalder indeholdende to tyknakkede, slebne retøkser, fragmenter af tre til fire ravperler, et flintbor, fem lerkarskår, to slagsten samt to små sten med slibeflader. Ved samme lejlighed modtages et"spydblad" egl. flintdolk fundet på marken nær højen.
1928
Genstand givet til museum - Vendsyssel Historiske MuseumLauritz Jensen forærer VHM en tyknakket, slebet retøkse, fragment af jernfibula? og et fragm. af en slibesten fundet i højen sb 19 ved gravning efter sten. Fra marken omkring sb 19 foræres flg. løsfund: en slagsten, fragm. af stenkølle, fragm. af slebet økse, to skiveskrabere, en flækkekniv, 12 flækkefragm., en flintpilespids og fragm. af flintsav.
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links