7061 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332715
Sted- og lokalitetsnummer
020509-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/12 1914, sognepræst, L. Glahn. Høj, 3,25 x 22 m. Midtpartiet beskadiget ved en langstrakt gravning i Ø-V. Foden afpløjet omtrent i firkant. Noget af V-siden nedstyrtet i mergelgrav, tilgroet. Højfoden mod N kantet med en tæt række af store granitsten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravhøj, lidt aflang fra N til S, beplantet med Træer og beskadiget i Kanten. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1939
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 84 m i Omkreds og 3,50 m høj, udgravet foroven i Midten. Siderne nogenlunde uskadt. Højfoden mod Nord kantet med en tæt Række af store Granitsten. Vestsiden lyngklædt, iøvrigt græsbevokset med en Del Buske og lave Træer. Disse tre Bronzealderhøje [sb.6-7+14] er udgravet ved Sognepræst Provst Søren Sørensen i Aarene 1841, 1842 og 1861. Se Natinalmuseets Bronzealderfund No. 6280-6285, No. 6614-6619 og No. 19973-19976, samt Sn.-Tunebogen S. 19 og 20.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,25 x 22 m. Midtpartiet beskadiget ved en langstrakt Gravning i Ø-V. Foden afpløjet omtr. i Firkant. Noget af V.- Siden nedstyrtet i Mergelgrav, tilgroet. Højfoden imod N. kantet med en tæt Række af store Granitsten. Græskl. i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj måler ca 22x22x3,3 m. Kantet form med ældre nedgravninger i toppen. Mod SV en gammel mergelgrav, hvor noget af højen er skredet ned (ikke tilgroet) i firkantet brud=natur/gravning? Mindre bål på toppen samt tømmeraffald. Højen er ret tilgroet - ingen synlig fredningssten. Om højen mod N og S er plantet en lille granplantage (V for mergelgrav også). Træerne nu 0,5-5 m store, står tæt på højen. Placeret på flad moræne, indgår i højrække. Plantagen hindrer udsyn, ca 300 m til offentlig vej. Lagde besked på gård S for højen, om det ulovlige i bål, affald, gravning (traf ingen hjemme). Usikkerhed om, hvorvidt paragraf 53 kan anvendes/Uafklaret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links