Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44091
Sted- og lokalitetsnummer
220102-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/12 1926, Naturfredningsnævnet. Afmærkn.: 1928, H.C.Broholm. Høj, "Stagehøj". Højrest med en rejst granitsten med Chr. 7's navnetræk, årstallet 1783 og bogstaverne W.B. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest. 1,75 m h. Kanterne omsat med Sten. Paa Toppen er rejst en ca. 2 m. h., raat tilhugget Stenstøtte, der under en Krone bærer Chr. 7' Navnetræk, Aarstallet 1783 og Bogstaverne W. B. Højen kaldes Stagehøj.
1926
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1926
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenen med 2,5m af den omgivende Jordhøj er fredlyst af Naturfredningsnævnet 2/10 1926, jvf. J.Nr. 76/32.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. "Stagehøj". Højrest med en rejst granitsten m Chr. 7.s navnetræk, årstallet 1783 og bogstaverne W.B. Græsklædt i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Stagehøj". Højresten ligger i skel med gammel vej mod Ø og dyrket mark mod V, hvor der er pløjet tæt på. Ingen synlige nyere beskadigelser. Beskadigelser: Randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H og F 02.25 fra NNØ, 02.26 fra S.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links