Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201047
Sted- og lokalitetsnummer
130813-20
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Store Mandshøj", 7 x 35-40 m, siderne afgravede, med stejle, mod S indtil 4 m høje brinker. Huller i top. Genemgravning forsøgt fra NV, hvor der er en bred grøft. NMI: (Trods beskadigelserne et meget anseligt mindesmærke).

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStore Mandshøj. Højde 18'. Diameter 80-95'. Ødelagt. Udgravet til Bund ved Gang fra SØ. til Midten, derfra i Nord. Højen er opført af Græstørv Lag paa Lag. I denne Fyld er fundet en lille Flintkile med Bane. - Lidt Øst for Midten af Højen laa paa Bunden 1 Dynge af Haandstene (c 40 Læs). Mellem Stenene 1) brændte Ben. 2) 1 lille Kop af Ler, 3) 1 alm. Broncekniv uden Zirater samt 4) et itubrudt Bronzebeslag eller Lignende (se skitse i sb.] c 2'' langt. a) Stendynge [se skitse i sb.]. b) Et 3-4' højt og omtrent ligesaa bredt Lag af sortagtig [se skitse i sb.] Jord, lidt fedtet (Dynd?). Laget var omgivet af meget haard ahlagtig Jord. - Efter Arbejdernes Udsigende saa det ud til at en "hvælvet Gang" fra Nord havde ført ind til Midten af Højen. Gangen var paa Siderne og opad "sat af Ahlsten". - "Derpaa var den ligesom fyldt med blød Jord eller Dynd".
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Store Mandshøj", 7 x 35-40 m., Siderne afgravede, med stejle, mod S. indtil 4 m. høje Brinker. Huller i Top. Gennemgravning forsøgt fra NV, hvor der er en bred Grøft (Trods Beskadigelserne et meget anseligt Mindesmærke.)
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links