Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34107
Sted- og lokalitetsnummer
170701-2
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3000 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/3 1928, Emmy Toft. Diplom. Afmærkn.: MS 1928, H. Kjær på nordsiden. Dyssekammer uden omgivende høj, fritliggende i ager. Orienteret i omtr. NØ-SV sat af 8 bæresten, hvoraf 2 er væltet, hvorpå en meget stor overliggersten, noget nedskredet. Kammeret, der er jordfrit, er ca. 3,50 m langt, ca. 2,50 m bredt og ca. 1 m højt. Bærestenene fordeler sig med 2 i SV, 3 i NV, 2 i NØ og 1 i SØ, hvor indgangen er. I kammeret nogle buske. (NB. bør restaureres).

Undersøgelseshistorie

1839
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM 5381-85 (et Gravkar, 4 Flintkiler, en Smalmeisel, 11 Flintknive og Flintflækker, Prøve af hvidbrændt Flintesteen og Fragmenter af en Ravperle): Ved Adjunct Borgen i Kolding fra Kammeraad Kiær paa Straarupgaard tll Oldsk. Selsk. Disse sager ere fundne i en Høi paa Strårup Mark i et Stengravkammer, der er rundt og af 5½ alens Diam. Loftet dannes af en stor, svær Overligger. Bunden i Kamret var belagt med et omtrent 1 ...[?] tykt Lag af Flintsteen der var brændt næsten til Kalk. Spor til Aske eller brændte Been fandtes paa flere Steder af Flintlaget, men hverken i eller ved Gravkamrene, af hvilke der foruden det indsendte, være tre andre, som hensmuldrede. Hele Kamret var fyldt med Jord og de ovennævnte Sager stode paa Bunden paa Flintlaget, derimod fandtes høiere oppe i Midten af Gravkamret en Beenrad af et Menneske der synes at have været 3 Alen langt, thi fra Hoved...[?] indtil det sted, hvor man sporede at Tæerne begyndte var rigelig 3 Al. 3 Tom. Tæt ved Kamrets ene Side lidt dybere nede, bemærkedes Spor til et Barneskelet. Høien selv er omtrent 30 Alen lang og ubetydelig høi. Stenkamret var nærved den nordvestlige Ende.
1839
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1842
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. P. N. Borgen og N01.
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Del af et stort Stenkammer, som nu staar frit, men som tidligere har været jorddækket. De endnu bevarede Sten have kun forskudt sig lidt, og Overliggeren er meget anselig, dens Overdel ligger omtrent 4 F. over den omgivende Jordflade. Det Indre er sikkert væsentlig udgravet. Herfra rimeligvis Mus. Nr. 5381-84. Se Borgens Skriv. 21 Jan. 1842. Bevoksning: 1979: Græs
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance ang. sb. 2 og sb. 5 primært omhandlende fredning og restaurering af de to fortidsminder.
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammmer uden omgivende høj, fritliggende i ager. Orienteret i [omtr.] øst-nordøst- sydvest. Sat af 8 bæresten, hvoraf 2 er væltet hvorpå en meget stor overliggersten noget nedskredet. Kammeret, der er jordfrit, er ca. 3,50 m langt, ca. 2,5 m bredt og ca. 1 m højt. Bærestenene fordeler sig med 2 i sydvest, 3 i nordvest, 2 i nordøst og 1 i sydøst, hvor indgangen er. I kammeret nogle buske. NB. Bør restaureres. FM 9/3 1928 MS på nordsiden.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlægget er fundet i nøjagtig samme tilstand som tidligere beskrevet. Omgivelser: Græsmark, trafik. Foto: S/H, 03, neg.nr. 21, SV. F, 03, neg.nr. 13. Flyfoto S4042-F162/093. Bevoksning: 1979: Græs
1999
Diverse sagsbehandling - Museet på KoldinghusUdførlig rapport tilsendt MKH over restaurering af sb. 2 foretaget i 1999 af Skov- og Naturstyrelsen v. T. Dehn. Jvf. SNS jour. nr. 1996-613-0104.
1999
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdførlig rapport tilsendt MKH over restaurering af sb. 2 foretaget i 1999 af Skov- og Naturstyrelsen v. T. Dehn. Jvf. SNS jour. nr. 1996-613-0104. To af dyssekammerets bæresten hældede ind i kammeret. De blev genrejst ved at fjerne dækstenene, grave ned bag bærestenene og rejse dem tilbage på plads. Dækstenene blev lagt tilbage på plads. Jættestuens tørmure blev restaureret. Dyssekammerets gulv blev tilført et ca. 10 cm tykt lag grus. Manglende tørmur blev erstattet med ny. For at sikre dyssekammerets stabilitet blev etableret en ca. 3 m bred jordhøj af muld omkring kammeret. Mulden blev tilsået med græs. Se beretning.
1999
Museal besigtigelse - Museet på Koldinghus
2000
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links