Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34108
Sted- og lokalitetsnummer
170701-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig høj, 5-5,7 x 17-10 m. af form noget spids, med stejle sider. Op mod nordsiden er opført et af jord dækket beskyttelsesrum, 2-2,2 m højt, hvis sider mod Ø og V går i eet med højens sider. Bevokset med træer og buske i have.

Undersøgelseshistorie

1837
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1837
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM 4402-4 (Fragment af et lille Gravkar, to Øxehamre): Indsendte af Hr. Adjunct Borgen i Kolding fra Proprietair Kjær til Strarup ved Kolding. Fundet i en Gravhøi i Straarup Gaards Have. Deri var en Steenkiste som stod oppe i Høien omtrent i Midten fra Jordens Overflade at at regne 4 Fod lang og 3 Fod bred, dannet af 3 Stene med en svær Overligger. Paa denne fandtes en Flade af omtrent et quadratqvartærs Størrelse, og paa denne Flade var indhugget med Menneskehaand, efter flere Steenkløveres Formening, nogle Træk omtrent saaledes: [en skitsetegning i protokollen]. Overliggeren er sprængt med dette Stykke er bevaret. Den sydlige Side af Steenkisten var aaben, uden noget Spor til Lukke. I det nordøstlige Hjørne af den ganske med Jord opfyldte Steenkiste laa: NM 4403-4 [to Øxehamre]. Hist og her i Kisten laae Kul og Rødder af ...[?].
1837
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. P. N. Borgen og N01 ang. NM 4402-4 med beskrivelse af fundforhold mv.
1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdsigthøj i Straarup Have, en noget omdannet Gravhøj, 5-6 m høj, 20-25 m i Tværm. En Sneglegang fører op ad Siden til den affladede Top. Bevoxet med Træer og Buske. I Højen skal være fundet en Stenkiste, hvorfra der i 1837 indsendtes en Del Oldsager: Mus. Nr. 4402-04.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig høj, 5-5,7 x 17-20 m. Af form noget spids, med stejle sider. Op mod nordsiden er opført et af jord dækket beskyttelsesrum, 2-2,2 m højt, hvis sider mod øst og vest går i eet med højens sider. Bevokset med træer og bukse, i have.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Spidspuldet med stejle sider. Beliggende i have. Bevokset med træer og krat. Rundt om højen snor sig en gangsti fra fod til top. I V rest af gelænder. Den øverste del snøres af stien til sek. høj. I N beskyttelsesrum indgravet, hvis sider går i ét med højen i Ø og V. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4042-F162/093.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links