3259 formidlingsskilt og en p-plads ca 90 m NØ for lokalitet. Set fra NV.
.
3263 kammer. Set fra SSØ.
.
3262 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
452529
Sted- og lokalitetsnummer
070619-61
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/1 1889, R.V. Neergaard. Skænket til fredning. Afmærkn.: MS 1889. Ovalt kammer af 8 bæresten g 2 dæksten, hvoraf den østlige har skålgruber. I dyrket mark. Restaureret 1950.

Undersøgelseshistorie

1859
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1859
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse paa en lille Jordhøining. Længdeaxe SV-Nordøst. Otte Sidestene. Bevoksning: 1981: Græs
1949
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOvalt kammer af 8 bæresten og 2 dæksten, hvoraf den østlige har skålgruber. I dyrket mark.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. Beskrivelse: Ingen jordhøjning. Der pløjes tæt om anlægget. Kammeret består af 8 bæresten, hvoraf de 6 virker originale. 2 store dæksten, kammerets form er oval. Orientering: NØ-SV. I syd og øst er der huller mellem bæresten. Gangen har formentlig været mod syd, andet skyldes manglende bæresten. Ejeren oplyste, at man ved restaurering i 1940'erne havde indsat de 2 "bæresten" mod ØSØ. Materialet hentedes fra Skejten. Af farve og form adskiller disse 2 sig også fra resten. Ellers vender bærestenene plane sider ind mod kammeret. Kammerets indre mål: længde: 3 m. Bredde: 1,25-1,50 m. Dækstens overkant over markflade: 2 1/2 m. Bærestens overkant over markflade: ca 1 1/2 m. OBS. Formmæssigt slutter højen sig til en gruppe, der er karakteristiske for Flintinge Å-strøget: sb. 106 og måske før restaureringen sb. 105 m.fl. (fredningsnr. 4525.33 og 4525.34). Beskadigelser: se Beskrivelse. Beliggenhed: På højning i terrænet ned mod Flintinge å. I dyrket ager, vel 30 m inde i marken. Tilstand: Ejeren gør meget ud af at holde krat- og træbe- voksning nede så anlægget fremtræder synligt. Der ligger marksten inde i kammeret. . Mål: 2,5 m højt. ** Seværdighedsforklaring ** Flot monument set fra vejside. Bevoksning: 1981: Græs
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Museal restaurering - KulturstyrelsenJættestuens to dæksten blev fjernet. Fire af jættestuens bæresten var revnet, formentlig som følge af et plyndringsforsøg i 1800-tallet. Disse blev holdt sammen ved at indsætte rustfri stålstænger i stenene. Den svageste af de fire bæresten fik støbt en fodstøtte i beton. Desuden blev alle bæresten sikret ved montering af rustfri stålstænger. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Jættestuens gangåbning blev spærret med to kraftige, flade sandsten og jættestuekammeret, som stadigt ikke var sikkert for publikum, blev af sikkerhedsmæssige grunde opfyldt med nøddesten. De to dæksten blev genplaceret. En ny høj blev opbygget omkring kammeret til nær bærestenenes top. FM stenen blev flyttet til foran jættestuens indgang. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet, men er blevet restaureret i 2009. Bærestenene er sikret og der er lavet en høj omkring stenkammeret, som er fyldt med strandsten. Bunddække: græs.
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkJættestue. FM-sten sat i højside i syd. Et formidlingsskilt og en p-plads placeret ca. 90 m nordøst for jættestuen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links