Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422834
Sted- og lokalitetsnummer
050503-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 1986: *********** Høj. "Toftehøj", 3,3 m høj og 10 x 16 m stor. Stejle højsider. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn meget betydelig Høi er Toftehøien (c). En Del af den er bortkjørt som Grus, oventil bestaar den af Muld, og man skal tidligere ved en Gravning have truffet paa kul under Toppen, - Den er tildels omsat med Stene omtrent paa Midten af Høiden. Den hører til de Høie, som Almuen i ældre Dage har seet staa paa Ildstøtter. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtiden tredie [sb. 30] "Toftehøj" - mod N. beskadiget ved Grusgravning. (se Hoth. Hage). Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1921
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af Bronzesager.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Toftehøj", aflang Stump af Høj ca. 3x4x8m, græsklædt i Ager. Afgravet paa alle Sider.
1981
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Museerne.dk
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Toftehøj" Højrest, c-høj, stejlt afgravet fra alle sider. En del af arealet op til højen ligger nu tilplantet med roser og havtorn. Det fremgår ikke klart af fredningskartoteket om højen kun er c-fredet. Ifølge ejeren blev der for 50-60 år siden fundet en armring og en ragekniv i bunden af højen. De blev overtaget af en bogholder (hos Carøe i Stege). Senere blev en urne fundet i en stenkiste i toppen af højen. Den blev udgravet af redaktør Funk (?) (muligvis=NM J.M. 185/21 ?) Begge dele formodedes at være kommet til Møns museum. NB:Forkert SB-nr i fredningskartotek. Højen er iflg. fredningslisten C-fredet Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj. "Toftehøj", 3,3 m høj og 10 x 16 m stor. Stejle højsider. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs også om

Eksterne links