Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271134
Sted- og lokalitetsnummer
160513-72
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 25 m. Toppen afgravet ved 3 store afgravninger; i det østlige ses dæksten af et stenkammer. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1889
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOplysning om grave i højen. [Beretning i bogform findes i NM I's beretningsarkiv, bronzealdersgrave, Aarhus amt].
1889
Museal udgravning - Moesgård MuseumFundet er publiceret i Aarbøger 1891 s. 339-40.
1889
Museal udgravning - Moesgård Museum
1889
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, oprindelig c. 11' høj, 80' i Tværm. Denne Høj undersøgtes for 6 Aar siden af Kapt. Smith. Der fandtes i Sydsiden et stensat Gravkammer og i dette et Bronzesværd og en Paalstav. I Højens Midte fandtes en Stenaldersgrav (s.Aarb.f.n.O.1891 S.339). Det omtalte Kammer henligger halvt jordfyldt, og overalt findes store og dybe Jordhuller, Sten- og Jordbunker efter Gravningen.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 1/2 x 25 m. Toppen afgravet, med 3 store afgravninger, i det østlige ses dæksten af et stenkammer. Græs i ager.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: En del af den S-lige side står ret stejlt, gammel skade. - Her støder en ca. 12 x 1 m. lang rydningsdynge af sten op til højen - kan accepteres, den er helt tilgroet og forstyrrer ikke indtrykket. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, dyreaktivitet, randbeskadigelser, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Buske, græs. Foto: S/H 06.69.79-NV, F 08.30.79-NV.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og mange løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links