En han af lille blåpil holder kortvarigt en pause i patruljeringen af sit territorium. Trods enkelte, spredte fund blev den elegante guldsmed betragtet som uddød i Danmark indtil 2006, hvor den blev fundet ved Søby. Siden da har den spredt sig til store dele af Vest- og Midtjylland. Lille blåpil forveksles let med sin nære slægtning stor blåpil, men kan bl.a. kendes på sine gulbrune vingemærker og mere beskedne størrelse.
.

Ved Kølkær sydøst for Herning ligger den klarvandede, næringsfattige Søby Sø. Den ca. 75 ha store hedesø er forholdsvis lavvandet med dybder på 3‑5 m. Søen har ingen tilløb, men afvander til Søby Å, som er en del af Skjern Å-systemet. Plantelivet er veludviklet, og der er registreret ca. 30 forskellige arter af vandplanter. De mest udbredte arter er alm. vandpest, tornfrøet hornblad, græsbladet vandaks, butbladet vandaks, liden vandaks, hårtusindblad, strandbo og skør kransnål, men søen huser også både tvepibet lobelie og sortgrøn brasenføde. Søens fiskebestand omfatter bl.a. aborre, gedde, ål, skalle, hork og regnløje.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande