Skjern Å løber gennem Sønder Felding og deler byen i en sydlig og en nordlig del. På sin vej gennem byen passerer åen først under Vardevej i øst, derefter nord om Sdr. Felding Camping og Hytteby, før den løber under Søndergade midt i byen og fortsætter sit slyngedeløb videre mod nordvest.
.
Befolkningsudviklingen i Sønder Felding 1960‑2019.
.
Det centrale Sønder Felding, 2019. Kortudsnittet viser Sønder Feldings centerområde ved Torvegade og Bredgade. På Bredgade, foran en stor Dagli’Brugsen i nybyggeri fra 2018, er der ved at blive etableret et parkeringsareal. Kirken, skolen og sportshallen, Det Legende Hus, ses mod nordøst på kortet. Plejehjemmet Engholm Centret ses ved Engholmvej. Syd for åen ligger et større ferie- og fritidsområde, der bl.a. er centrum for den årlige kristne Å-festival. Området rummer bl.a. campingplads og hytter.
.

Sønder Felding har en befolkning på 1.470 og et areal på 1,6 km2. Fra byen er der mod vest 18 km til Skjern og mod nordøst 25 km til Herning. Byen ligger på hedesletten lige syd for Skovbjerg Bakkeø, og begge landskabsformer indgår i byarealet sammen med engarealerne i Skjern Ådal. Åen slynger sig gennem byen og er reguleret flere gange, bl.a. i slutningen af 1800-tallet med anlæggelse af Skjern Å Nørrekanal mellem Arnborg og Borris.

Den tidligere stationsby afgrænses mod øst af Vardevej og mod nord af Skjernvej. Hovedgaderne Strøget, Søndergade og Bredgade ligger i Nederby mellem åen og det tidligere jernbanetracé, nu Torvegade.

Indtil midten af 1950’erne lå det bebyggede areal øst for Nørregade og var afgrænset mod syd af Bredgade. Husene var lave og i forskellige aldre.

Byens første parcelhuskvarter var Præstevænget med små stikveje vest for Nørregade. Senere udviklede byen sig syd for åen med Møllekvarteret og industriområder ved udfaldsvejene mellem Bjergevej og Vardevej, langs Vardevej i nord og ved Sønder Feldingvej. I bymidten findes huse i op til tre etager, mens de øvrige byområder består af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse som enfamilieshuse eller dobbelthuse.

Stationen på Strøget er bevaret som privatbolig, og dele af jernbanetracéetses som grusvej mellem Vardevej og Åskov Golfklub.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Felding er fra *ca. 1325, hvor formen Fillingh optræder. I senere belæg genfindes formen Fillingh (1388) og andre former som Fyllyng (1425) og Felling (1580). Navnet er sammensat af ordet fjeld, som i gammeldansk har betydningen »udmark, udyrket område«, og endelsen -ing, som i stednavne angiver, at der er tale om et sted eller område. Navnet sigter således til et sted eller område i udmarken. Det foranstillede Sønder har siden 1680’erne været brugt for at adskille navnet fra Nørre Felding ved Holstebro.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer