Dannebrog vajer på Hotel Vildbjergs facade på en efterårsdag. Hotellet ligger på Bredgade i det centrale Vildbjerg. Mod syd fortsætter Bredgade i Søndergade, og i dette område, hvor gaderne er brostensbelagte, ligger byens handels- og serviceliv.
.
Befolkningsudviklingen i Vildbjerg 1921‑2019.
.
Det centrale Vildbjerg, 2019. Kortudsnittet viser bl.a. området omkring kirken, hotellet, stationen og Bredgade. Parcelhuskvarteret øst for banen er nyere end enfamilieshusene mod vest, da banen tidligere virkede som en barriere for byudviklingen. Den Gule Bygning, dentidligere skole på Burgårdsvej, er nu kulturhus og rummer også det lokalhistoriske arkiv. Mod nord, langs Pugdalvej, ses byens erhvervsområde. Fodboldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter danner et sammenhængende grønt område sammen med Vildbjerg Søpark uden for kortudsnittet.
.

Vildbjerg har en befolkning på 4.051 og et areal på 3,8 km2, og den ligger 15 km nordvest for Herning ved jernbanen mellem Herning og Holstebro. Byen ligger centralt på Skovbjerg Bakkeø, der vest for byen rejser sig mod hedeområdets højeste udsigtspunkter, den fredede Tihøje på 112 m og Trehøje på 105 m.o.h. Omkring byen er terrænet svagt bølget. Rødding Å afgrænser Vildbjerg mod vest og mødes syd for byen med Tranholm Bæk, hvorefter de fortsætter mod syd som Vorgod Å og bliver en del af Skjern Å-systemet. Rødding Å er under omlægning nordvest for byen, da Pugdalvej skal forbindes med Nørregade, og der vil blive oprettet regnvandsbassiner.

Bredgade og torvet ved stationen er byens centrum med hotel, dagligvarebutikker, specialbutikker og servicevirksomheder. Husene er opført fra omkring år 1900 til i dag, og bebyggelsen rummer både lave huse og lejlighedskomplekser på op til syv etager. I den nordlige del af byen langs Pugdalvej ligger et stort industriområde, mens den sydlige, vestlige og østlige del af byen primært er boligområder med parcelhuse. Et nyt centerområde med supermarkeder og specialforretninger er under opbygning ved Industrivej som led i omdannelsen af et nedlagt industriområde. Syd for Østergade ligger Vildbjerg Sports- og Kulturcenter kendt for Vildbjerg Cup, en international fodboldturnering for ungdomshold.

Vejsystemet Park Allé, Pugdalvej og Trehøjevej leder trafikken uden om centrum til de nye parcelhusområder.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Vildbjerg er fra *ca. 1325, hvor formen Wilbyergh optræder. I senere belæg findes former som Vilbiærig (1498), Viilberg (1561) og Wildbierg (1688). Navnet er muligvis sammensat af det gammeldanske substantiv *wīl, som betyder »fælde, snare«, og substantivet bjerg, som i danske stednavne normalt har den gamle betydning »bakke«. Navnet sigter således til en bakke med fælder eller snarer.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer